Opetustoiminnan käynnistyminen Tuusulassa – koulutielle astutaan 11.8.

06.08.2021

Tuusulassa peruskoulut ja lukio aloittavat syyslukukautensa keskiviikkona 11.8. Opetus alkaa kaikissa Tuusulan kouluissa lähiopetuksessa huomioiden voimassa olevat alueelliset koronasuositukset ja -rajoitukset. Koulutiellensä astuu noin 5500 lasta ja nuorta, ja heistä ensimmäistä koulumatkaansa taittaa noin 490 ensimmäisen vuosiluokan oppilasta. Tuusulan kuvataidekoulu ja Opisto käynnistävät toimintansa elokuun aikana.

Peruskoulujen ja lukion lähiopetuksessa huomioon koronasuositukset ja -rajoitukset

Syyslukukausi käynnistyy Tuusulan niin peruskouluissa kuin lukion toimipisteissäkin lähiopetuksessa. Osana Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää (Keusote) Tuusula noudattaa alueellisesti voimassa olevia koronasuosituksia ja -rajoituksia.

Tuusulan koulujen toiminta noudattelee alueen yhteisiä toimintamalleja korona-aikana:

  • Opetuksessa otetaan huomioon niin hyvä käsihygienia kuin riittävien turvavälienkin toteutuminen.
  • Kasvomaskisuositus jatkuu 6. luokasta eteenpäin. Kasvomaskien käytöllä voidaan vähentää altistuneiden määrää ja karanteeniin joutumista. Koulujen henkilökunta ja maskisuosituksen piirissä olevat oppilaat saavat maskit koulusta maksutta.
  • Koulujen toiminnassa pyritään pitämään ryhmiä erillään ja välttämään laajoja kokoontumisia tartuntojen ja laajojen karanteenien välttämiseksi.
  • Kouluun tullaan vain terveenä. Koronavirustartuntaepäilyssä on hakeuduttava koronavirustestiin jo lievissäkin oireissa.

Muista alueellisista, kuntakohtaisista ja koulukohtaisista korona-ajan järjestelyistä viestitään huoltajille tarkemmin Wilman kautta. 

Vanhempien vastuu lasten turvallisesta koulutiestä

Liikenneturva muistuttaa syyslukukauden alkamisen alla, että turvallisen koulumatkan reitin suunnittelu kodin ja koulun välille on vanhemman vastuulla. Lyhin reitti ei aina ole turvallisin ja usein kannattaakin suosia alikulkuja tienylitysten sijaan, vaikkakin matkasta tulisikin hieman pidempi.

Usein koulumatkat taitetaan yhdessä kavereiden kanssa, joilla voi olla suuri vaikutus lapsen liikennekäyttäytymiseen. Turvallisesta kulkemisesta ja yhteisistä pelisäännöistä kuten kännykän käyttösäännöistä koulumatkan aikana kannattaakin sopia yhdessä.

Tutustu Liikenneturvan kokoamiin turvallisen koulumatkan eväisiin.

Myös muiden teillä liikkujien toivotaan ottavan huomioon kesän jälkeen liikenteeseen lähtevät lapset ja nuoret ja mahdollistavan heille turvallisen koulutien.

Tuusulan kuvataidekoulun ja Opiston toiminta käynnistyy elokuussa

Tuusulan kuvataidekoulun opinnot alkavat kaikilla opintoryhmillä lukujärjestyksen mukaisesti 16.8. alkaen. Uusien oppilaiden jatkohaku vapaille talvikauden pitkien kurssien oppilaspaikoille on avoinna 12.8. saakka. Kuvataidekoulun syksyn lyhytkursseille ilmoittautuminen alkaa 17.8. klo 13. Lisätietoja kuvataidekoulun opinnoista: www.tuusula.fi/kuvataidekoulu

Tuusulan Opisto on muuttanut entiseen Etelärinteen päiväkotiin (Kiekontie 14), joka on remontoitu aikuisopiskelijoille sopivaksi tilaksi. Lisäksi Aunelassa (Jääkärinpolku 1) entisten toimitilojen lähellä on etenkin kielten ja tietotekniikan opetusta. Ilta-ajan kieltenopetusta on paljon myös Hyökkälän koululla. Opisto aloitti uusissa tiloissa 2.8 ja niissä toimitaan Monion valmistumiseen 2023 asti.

Ilmoittautuminen Opiston kursseille alkaa 17.8. kello 13. Lisätietoja kursseista ja ilmoittautumisesta osoitteessa www.tuusula.fi/tuusulanopisto.

Tuusulan Opiston kurssilaisia ja kuvataidekoulun oppilaiden huoltajia ja oppilaita tiedotetaan tarkemmin opintojen aloitukseen liittyvistä koronaturvallisista järjestelyistä.

Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille oppilaillemme, opiskelijoillemme ja kurssilaisillemme!

Lisätiedot:
Sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara, 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Opetuspäällikkö Markus Torvinen, p. 040 314 3410, markus.torvinen@tuusula.fi

 

 

Takaisin