Näin Tuusula vastaa Ukrainan kriisiin

17.03.2022

Kunta varautuu kriisin välillisiin vaikutuksiin

Tuusulan kunta varautuu normaalistikin erilaisiin uhkatilanteisiin. Ukrainan kriisin seurauksena päivitämme koko kunnan, toimialueiden ja konserniyhtiöiden valmiussuunnitelmia. Valmiussuunnitelmien avulla kunta pyrkii jo ennalta luomaan mahdollisimman hyvät edellytykset vastata esimerkiksi hybridivaikuttamiseen ja laajamittaiseen maahantuloon.

Hätämajoitusta kartoitetaan parhaillaan

Tuusulan kunta kartoittaa parhaillaan mahdolliseen hätämajoitukseen soveltuvia paikkoja Ukrainasta tuleville pakolaisille. Kartoituksessa käydään läpi sekä kunnan omia tiloja että yritysten tiloja.

Samaan aikaan tilakartoituksen kanssa kunta valmistelee henkilöstön siirtämistä sisäisillä järjestelyillä ja tilapäisillä siirroilla maahanmuuttopalveluiden avustaviin tehtäviin. Kunnan henkilöstöpalvelut etsii henkilöstön joukosta sellaisia, jotka voivat ottaa hoitaakseen esimerkiksi lasten vapaa-ajan toimintojen järjestämistä ikäryhmittäin, ulkoiluaktiviteettien järjestämistä majoittujille, avustamista viranomaisasioinneissa, vapaamuotoista suomen kielen opetusta, lomakeklinikoiden pitämistä tai kuljetusapua majoituksen alkuvaiheessa.

Päiväkoteja ja kouluja on ohjeistettu erikseen

Tuusulan kunta on ohjeistanut erikseen päiväkoteja ja kouluja Ukrainan kriisiin liittyen. Jo aiemmin lähetimme yksiköille ja perheille viestin kriisin puheeksi ottamisesta lasten kanssa. Nyt yksiköihin on toimitettu ohjeet siltä varalta, että ne saavat ukrainalaisten lasten päivähoitoon, esiopetukseen tai opetukseen liittyviä kyselyitä.

Kunnan avustus Ukrainalle

Tuusulan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.3. avustuksen myöntämisestä Ukrainalle. Päätöksen mukaisesti Tuusula avustaa Ukrainaa ja sen kansalaisia 40 000 eurolla. Avustus annetaan Ukrainaan luotettavan avustusjärjestön kautta.

Tuusulalaisten tuki Ukrainalle ja ukrainalaisille

Monet tuusulalaiset ovat ilmaisseet halunsa auttaa Ukrainasta pakenevia. Auttaa voi esimerkiksi organisoitujen valtakunnallisten avustuskanavien kautta.

Tuusulan kunta avasi aiemmin tällä viikolla pienen keräyksen, jossa vastaanotettiin tiettyjä lahjoitustavaroita täällä olevien ja tänne tulevien ukrainalaisten auttamiseksi. Kiitos kaikille lahjoituksia antaneille – olemme saaneet kaiken tällä erää tarvitsemamme ja enemmänkin.

Kiitämme myös esimerkiksi niitä yrityksiä, jotka ovat sopineet ruoan toimittamisesta pakolaisille kotimajoittajien verkoston kautta. Monet yritykset ovat ottaneet yhteyttä ja kertoneet halustaan auttaa konkreettisin tavoin.

Tietoa Ukrainan kriisistä ja kunnan toimenpiteistä

Olemme koonneet vastauksia Ukrainan tilanteen tuusulalaisissa herättämiin kysymyksiin verkkosivulle www.tuusula.fi/ukraina. Sivulta löytyy muun muassa neuvoja jo Tuusulassa asuville ukrainalaisille ja pakolaisten majoittajille sekä tietoa kotitalouksien varautumisesta kriisin välillisiin vaikutuksiin. Sivulla on myös tietoa liittyen esimerkiksi keskustelua herättäneisiin väestönsuojiin.

Kunnan maahanmuuttopalvelut antaa ohjausta ja neuvontaa Ukrainasta pakeneville ja heidän verkostoilleen Suomessa. Ensineuvojen saamiseksi ota yhteys maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikaiseen (kristiina.illikainen@tuusula.fi, 040 314 3382).

 

Lisätiedot:

Pormestari Kalle Ikkelä, 040 314 3001, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara, 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Takaisin