Palvelut Ukrainasta kriisiä paenneille

18.03.2022

Tuusulan kunta valmistautuu valmistavan luokan käynnistymiseen Ukrainasta tulleille kouluikäisille lapsille Mikkolassa. (Tiedustelut maahanmuuttokoordinaattorille.)

Varhaiskasvatusikäiset lapset ja heidän huoltajansa voivat käyttää avoimen perhekerhon palveluita ja 2–5-vuotiaille lapsille on tarjolla lastenkerhoja. Jos huoltaja työllistyy, varhaiskasvatuspaikan järjestämisaika on kaksi viikkoa hakemuksen jättämisestä. Kunta päivittää ohjeistusta heti Kuntaliiton ohjeistusten täsmennyttyä.

Ukrainasta paenneen sosiaali- ja terveyspalvelut riippuvat hänen maahantulostatuksestaan:

  • Jos henkilöllä on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on vastaanottokeskuksella. Mahdollisesta lastensuojelusta vastaa oleskelukunta.
  • Matkailijat/turistit, jotka oleskelevat Suomessa 90 vuorokautta, ovat oikeutettuja kiireellisiin terveydenhuollon palveluihin sekä välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin. Näiden järjestämisestä vastaa kunta tai sairaanhoitopiiri.
  • Työntekijöinä Suomessa olevat ukrainalaiset rinnastetaan terveydenhuollon palveluissa pääsääntöisesti kotikuntalaisiin ja he saavat kunnan/sairaanhoitopiirin tai työterveyshuollon järjestämät palvelut. Lisäksi he saavat välttämättömät ja kiireelliset sosiaalihuollon palvelut kunnasta.
  • Ukrainasta tulleet henkilöt ohjataan hakemaan turvapaikkaa Suomesta vain, jos siihen on ilmeinen ja perusteltu syy. Turvapaikanhakijoilla on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, joiden järjestämisestä vastaa vastaanottokeskus.
  • Suomessa vakituisesti asuvilla ukrainalaisilla on oikeus asumisperustaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, kuten kaikilla kuntalaisilla.

Kunnan maahanmuuttopalvelut keskittyy tällä hetkellä Ukrainasta pakenevien maahanmuuttoasioiden neuvontaan ja mahdollisen hätämajoituksen järjestämiseen.

Lisätiedot:

Maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikainen, 040 314 3382, kristiina.illikainen@tuusula.fi

Valtioneuvoston verkkosivut: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille

Takaisin