Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidon kevättyöt alkavat

11.04.2022 klo 15.10

Runsaslumisen talven jäljiltä ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä on runsaasti hiekkaa, jonka poisto aloitetaan lumisateiden ja yöpakkasten loputtua.

Tavoite on, että hiekat on poistettu toukokuun puoliväliin mennessä. Hiekka kastellaan pölyämisen estämiseksi. Työt aloitetaan kevyen liikenteen väyliltä ja pääväyliltä. Samassa yhteydessä suoritetaan katujen pesutyöt alueittain.

Hiekanpoistotyön valmistuttua puomit ja muut ajoesteet suljetaan tai viedään takaisin paikalleen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus muistuttaa, että lehtipuhaltimen käyttö on kielletty hiekanpoistossa.

Aurauskepit poistetaan toukokuun loppuun mennessä.

Hiekkateiden kunnossapito aloitetaan, kun routa on sulanut ja tien pinta on kuivunut.

Aurausvahingot (irronneet reunakivet, nurmikot, aidat…) korjataan kevään/alkukesän aikana. Mahdollinen korvausvaatimus (aika, paikka, kuva) pitää tehdä heti kun huomaa vahingon syntyneen, vaikka vahingon laajuuden näkee usein vasta kun lumi on sulanut.

Kadussa olevat reiät korjataan heti kun ne havaitaan.

Myös parasta aikaa sulavien lumien sulamisvesien mahdollisesti aiheuttamiin tulviin varaudutaan kunnossapitoyksikössä. Kevättulvia ennaltaehkäistään availemalla tunnettuja riskipaikkoja.

Ojia aloitetaan kunnostamaan keväällä, jotta hulevedet menevät oikeaan paikkaan, eivätkä aiheuta kadun rakenteille ja kiinteistöille vahinkoa.

Katuja asfaltoidaan määrärahojen puitteissa. Asfaltointiin vaikuttaa kadun kunto, liikennemäärät ja kunnallistekniikkaan liittyvät tulevien vuosien parannustyöt.        

Osa kunnan alueella sijaitsevista teistä kuuluu Ely-keskuksen kunnossapidon piiriin. Tutustu Tuusulan teiden kunnossapitorajoihin.   

Tutustu myös verkkosivuihimme, joissa kerromme tarkemmin kunnan kunnossapidon, tontinomistajan ja Ely-keskuksen kunnossapidon kevättehtävistä.

Neuvonta, opastus ja palautteet

Lliikennemerkit kunnossapidon vastuut

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/kadutkuntoon.pdf

Takaisin