Tuusula tarjoaa tukea Ukrainasta paenneiden työllistymiseen

19.04.2022

Tuusulan kunta myöntää Ukrainasta paenneille ja tilapäistä suojelua saaville Tuusulassa majoittuvalle 15–20-vuotiaille nuorille kesätyöseteleitä ja aikuisille työllistämisen kuntalisää työllistymisen mahdollistamiseksi.

1520-vuotiaan ukrainalaisnuoren työllistäminen kesätyösetelillä

Voit hakea Ukrainasta tulleelle, tilapäistä suojelua saavalle Tuusulassa majoittuvalle 15–20-vuotiaalle nuorelle kesätyöseteliä. Kesätyöseteliä haettaessa tulee ottaa huomioon, että nuori tulee voida tunnistaa henkilötunnuksen ja oleskelulupakortin perusteella. Kotimajoituksessa olevien nuorten kohdalla tarvitaan majoituspaikan varmistamiseen myös kotimajoittajan tiedot.

Lisätietoja nuorten kesätyöseteleistä: www.tuusula.fi/kesatyoseteli

Aikuisten työllistämistä tuetaan työllistämisen kuntalisällä

Ukrainasta sota paenneiden aikuisten työllistymistä tuetaan Tuusulassa työllistämisen kuntalisällä.

Tuen suuruus on korkeintaan 500e/kk ja sitä voidaan myöntää harkinnan perusteella 1–10 kuukauden ajaksi yhtä työsuhdetta kohden. Tuen myöntäminen ei ole sidottu TE-toimiston asiakkuuteen. Tukea voidaan myöntää osa-aikaiseen, tarvittaessa töihin kutsuttavaan ja tilapäiseen työhön. Työsopimuksen tulee noudattaa kaikilta osin käytössä olevaa työehtosopimusta tai työsopimuslainsäädäntöä.

Lisätietoja työllistämisen kuntalisästä osoitteessa www.tuusula.fi/tyollistamisenkuntalisa tai sähköpostitse tyollisyyspalvelut@tuusula.fi.

Työnhaun ohjauspäivät työllisyyspalveluiden toimistolla

Tuusulan työllisyyspalvelut järjestää toimistollaan (Kievarinkaari 4D, 04300 Tuusula) Ukrainan sotaa paenneille Tuusulan alueelle sijoittuneille henkilöille työnhaun ohjauspäiviä 28.4. ja 12.5. klo 9–16.

Ohjauspäivissä saa apua muun muassa CV:n laatimiseen ja työnhakuun, ja niissä on mukana ukrainan ja venäjänkielinen käännösapuhenkilö.

Etukäteisilmoittautumisia toivotaan sähköpostitse osoitteeseen tyollisyyspalvelut@tuusula.fi.

Takaisin