Katujen kunnossapidon kevät- ja kesätyöt 2024 ovat alkaneet

09.04.2024

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidon kevät- ja kesätyöt ovat alkaneet.

Hiekanpoisto on aloitettu. Tavoite on, että hiekat on poistettu toukokuun puoliväliin mennessä. Hiekka kastellaan pölyämisen estämiseksi. Työt aloitetaan kevyen liikenteen väyliltä ja pääväyliltä. Samassa yhteydessä suoritetaan katujen pesutyöt alueittain.

Hiekanpoistotyön valmistuttua puomit ja ajoesteet suljetaan/viedään paikalleen.

Lehtipuhaltimen käyttö on kielletty hiekanpoistossa.

Aurauskepit poistetaan toukokuun loppuun mennessä.

Hiekkateiden kunnossapito aloitetaan, kun routa on sulanut ja tien pinta on kuivunut.

Aurausvahingot (irronneet reunakivet, nurmikot, aidat…) korjataan kevään/alkukesän aikana.

Kadussa olevat reiät korjataan heti kun ne havaitaan.

Kevättulvia ennaltaehkäistään availemalla tuttuja riskipaikkoja.

Ojia aletaan kunnostaa keväällä, jotta hulevedet kulkeutuvat oikeaan paikkaan, eivätkä aiheuta kadun rakenteille ja kiinteistöille vahinkoa.

Katuja asfaltoidaan määrärahojen puitteissa. Asfaltointiin vaikuttavat kadun kunto, liikennemäärät ja kunnallistekniikkaan liittyvät tulevien vuosien parannustyöt.             

 

Puhtaanapidon vastuujako kevyen liikenteen väylillä ja jalkakäytävillä

Pääosin:   

Kunnan vastuulla kaavakaduilla,

ELY:n vastuulla maanteiden vierellä

Jalankulkujapyöräily

**

Kiinteistön vastuulla

Jalankulku

Lisätietoja katujen kunnossapidosta Kuntaliiton sivuilla.

Takaisin