Lautakunta esittää: Ruotsinkylän koulun oppilaat siirtyvät Riihikallion kampukselle elokuussa 2025

15.05.2024 klo 13.40

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätyi kokouksessaan 14.5.2024 vaihtoehtoon, jossa Ruotsinkylän koulu yhdistetään Riihikallion kampukseen elokuussa 2025, kun uusi lukuvuosi käynnistyy. 

− Vaikeasta päätösasiasta käytiin rakentava, pitkä keskustelu, ja lautakunta päätyi äänestyksen jälkeen pohjaesityksen kannalle. Siirtyminen Riihikallion kampuksen tiloihin palvelee lasten etua: Riihikallion kampus tarjoaa terveet, turvalliset ja uudenaikaiset tilat, jotka on suunniteltu varta vasten oppimista varten, kertoo lautakunnan puheenjohtaja Anna Yltävä

Seuraavaksi asia etenee kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan kesäkuussa. 

− Lautakunnan päätös ja sen mukainen esitys kunnanhallitukselle ja valtuustolle on linjassa valtuuston aiemmin päättämän palveluverkkosuunnitelman kanssa. Ruotsinkylä on ollut uusiin kampuksiin yhdistyvien kohteiden joukossa sisäilmasyistä. Ruotsinkylän koulun oppilaat ovat tällä hetkellä väistötiloissa, muistuttaa sivistysjohtaja Tiina Simons

− Tuusulan kunta on ratkonut aktiivisesti sisäilmaongelmia palveluverkkosuunnitelman avulla − suunnittelemalla ja rakentamalla uusia päiväkoteja sekä kouluja. Terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt ovat yhteinen prioriteettimme pormestariohjelmassa ja kuntastrategiassa 2021−2025, kertoo pormestari Kalle Ikkelä

Palveluverkkosuunnitelmassa päätös Ruotsinkylän koulun yhdistymisestä toiseen yksikköön on tehty jo vuonna 2020. Tuolloin kaavailtiin, että Ruotsinkylän koulu yhdistyisi Lahelan kampukseen sen valmistuessa. Lahelan kampus valmistuu nykyisen hankesuunnitelman mukaan vasta vuonna 2029. Riihikallion kampus valmistuu jo vuonna 2025. 

− Ruotsinkylän koulun väistötilojen mahdollisesta jatkokäytöstä on tehtävä päätös syksyn 2024 aikana. Väistötilat eivät tarjoa parasta mahdollista oppimisympäristöä. Opetuksen ja oppimisen laatuun liittyvien hyötyjen ohella siirtymisellä Riihikallion kampukselle 2025 saavutetaan myös merkittäviä kustannussäästöjä, sanoo vt. kansliapäällikkö Markku Vehmas

 

 

Lisätiedot: 

Apulaispormestari Anna Yltävä, anna.yltava@tuusula.fi, 040 314 3102 

Sivistysjohtaja Tiina Simons, tiina.simons@tuusula.fi, 040 314 3403 

Pormestari Kalle Ikkelä, kalle.ikkela@tuusula.fi, 040 314 3001    

Vt. kansliapäällikkö Markku Vehmas, markku.vehmas@tuusula.fi, 040 314 3060 

Takaisin