Rykmentinpuiston kampus edennyt harjannostajaisvaiheeseen

24.05.2024 klo 15.10

Tuusulan kunnan tähän asti suurin yksittäinen rakennushanke, Rykmentinpuiston kampus, rakentuu suunnitelmien mukaisesti. Tänään kampuksella vietettiin talonrakennusperinteeseen kuuluvia harjannostajaisia, joihin osallistui rakentajia ja kutsuvieraita.

Hankkeen toteuttaa Firan ja Caverionin muodostama ryhmittymä. Rakentamisajasta on nyt käytetty noin puolet, ja työn edetessä painopiste siirtyy sisätiloihin. Myös kampuksen pihatyöt ovat jo käynnistyneet. Valmistuttuaan Rykmentinpuiston kampus tarjoaa lapsille, nuorille ja koulun henkilökunnalle ajanmukaiset ja terveelliset oppimisen tilat.

- Tämä harjannostajaistilaisuus on jälleen yksi osoitus siitä, että historiallisen suuri palveluverkkouudistuksemme etenee aikataulussaan. Teemme koko Suomen mittakaavassa valtavan investoinnin uusiin kouluihin ja päiväkoteihin, koska haluamme panostaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Modernien oppimisympäristöjen lisäksi huolehdimme siitä, että toiminta on riittävästi resursoitua ja laadukasta, sanoo pormestari Kalle Ikkelä.

Tuttu koti kasvamiselle ja oppimiselle

Samassa koulurakennuksessa opiskelee lapsia ja nuoria esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin asti. Kampukseen rakennetaan tilat yhteensä noin 1 000 ala- ja yläkoulun oppilaalle, mukaan lukien noin 40 esikoululaista ja 150 erityisoppilasta. Kokonaisuus sisältää myös päiväkodin, jonne tulee paikat 168 lapselle.

Kampuksella tulee työskentelemään lähes 200 opetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaista. Suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty huomiota varsinkin erityisoppilaiden turvallisen ja innostavan opiskelun tarpeisiin.

- Rykmentinpuiston kampuksen koulu kokoaa yhteen alueen eri alakoulujen nuoret yläkoulutaipaleelle. Rykmentinpuisto mahdollistaa uutena yksikkönä uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisen. Joustavat ja monipuoliset tilat sekä modernein mahdollinen opetusvälineistö antavat upeat edellytykset kampuksen käyttäjien menestykselle, iloitsee sivistysjohtaja Tiina Simons.

 Rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Katolle sijoitetaan aurinkopaneeleita, joiden tuotto on 160 kWp. Lisäksi kohteeseen asennetaan lämpöpumppu, jolla tuotetaan lämpöä sekä kylmää kesäajan viilennykseen. Rakentamisessa panostetaan vähähiilisiin ratkaisuihin, kuten ympäristöystävällisen ns. vihreän betonin käyttöön.

- Hankkeen toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin jo suunnitteluvaiheesta asti. Elinkaarihankkeessa korostuvat toteuttajien kokemus ja hyvä yhteistyö, ja olemmekin yhdessä Firan ja suunnittelijoiden kanssa kehittäneet kestäviä ja tehokkaita energiaviisaita ratkaisuja. Myös tilaajan ja käyttäjien aktiivinen osallistuminen suunnitteluvaiheessa antaa hyvän pohjan tulevalle 20 vuoden yhteistyölle rakennuksen valmistuttua, sanoo Caverion Suomen liiketoimintajohtaja Riku Mandelin.

- Yhteistyö ja sujuva päätöksenteko suunnitteluratkaisujen ohjauksessa kaikkien osapuolien kanssa on edennyt erinomaisesti. Kun valinnat ja päätökset syntyvät oikea-aikaisesti, pysymme hyvin aikataulussa ja saavutamme ympäristövastuullisuuden tavoitteet, toteaa Firan toimitilarakentamisen johtaja Henri Mämmi.

Tekniikka ja rakenneratkaisut ajan hermolla

Rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on yli kolmanneksen pienempi kuin vertailukiinteistössä. Työssä noudatetaan Terve Talo- ja Kuivaketju10 -konsepteja, ja kohteelle tavoitellaan RTS-ympäristöluokituksen neljän tähden tasoa. Energiatehokkuudellaan kiinteistö on A-energialuokkaa.

Myös pihaa hyödynnetään tehokkaasti monipuolisten toimintojen areenana. Luvassa on leikkivälineiden ja muiden välituntitoimintojen lisäksi muun muassa juoksurata, pelikenttiä, jääkiekon laukaisuharjoitusalue sekä ulkokuntoiluun tarkoitettu hikipiha.

Piha-alue välineineen on rakennuksen valmistuttua kaikkien kuntalaisten käytössä oleva lähiliikuntapaikka. Lisäksi kampukselta rakennetaan hyvä yhteys läheiseen Urheilukeskukseen, joten liikkumisen mahdollisuudet ovat erittäin hyvät.

Kampukseen sijoitetaan niin sisälle kuin ulos ajatuksia herätteleviä taideteoksia. Teoksissa on vahva yhteys ympäröivään luontoon. Esi- ja perusopetuksen tiloihin tulee useiden taiteilijoiden toteuttamia kuvatapetteja ja akustoseiniä. Taiteilijoiden kädenjälki löytää tiensä myös lattiapintoihin.

Rykmentinpuiston kampus on Tuusulan kunnan ensimmäinen elinkaarihanke. Se sisältää koulun ja päiväkodin suunnittelu- ja rakennustyöt sekä rakennuksen ylläpitopalvelut 20 vuoden ajalle. Kampus otetaan käyttöön elokuussa 2025.

 

Lisätiedot rakentamisesta:
Projektitoimiston päällikkö Jyri Olkkonen, jyri.olkkonen@tuusula.fi, 040 314 3555

Lisätiedot kampuksen toiminnasta:
Sivistysjohtaja Tiina Simons, tiina.simons@tuusula.fi, 040 314 3403
Opetuspäällikkö Markus Torvinen, markus.torvinen@tuusula.fi, 040 314 3410
Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Vänni, hannamari.vanni@tuusula.fi, 040 314 3328

Tunnelmia harjannostajaistilaisuudesta:

24052024 Rykmentinpuiston kampus harjannostajaiset Timo Nurmi (13)

24052024 Rykmentinpuiston kampus harjannostajaiset Timo Nurmi (12)

24052024 Rykmentinpuiston kampus harjannostajaiset Timo Nurmi (15)

24052024 Rykmentinpuiston kampus harjannostajaiset Timo Nurmi (14)

24052024 Rykmentinpuiston kampus harjannostajaiset Timo Nurmi (3)

24052024 Rykmentinpuiston kampus harjannostajaiset Timo Nurmi (16)

 

 

 

Takaisin