Tuusulassa on uusi talousmetsäsuunnitelma

07.06.2024 klo 11.00

Tuusulassa on uusi talousmetsäsuunnitelma. Talousmetsäsuunnitelma koskee kunnan talousmetsiä, eli sellaisia asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevia metsiä, jotka ovat kunnan metsäomaisuutta ja joiden tarkoitus on tuottaa puuta. Talousmetsät toimivat myös hiilinieluina, eli sitovat hiiltä.

Tuusulan kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 13.5.2024 talousmetsäsuunnitelman vuosille 2023−2033. Talousmetsäsuunnitelma on metsäomaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma. Se sisältää selvityksen talousmetsien puuvaroista ja tilasta, luontoarvoista, käyttömahdollisuuksista ja metsien hoitotarpeista.  

Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisina ja tuottavat puuta − ja sitovat hiiltä. Talousmetsän metsänhoitotoimenpiteisiin kuuluvat muun muassa hakkuut ja taimikonhoito. 

Talousmetsäsuunnitelma koskee nimensä mukaisesti talousmetsiä. Ne sijaitsevat asemakaava-alueiden ulkopuolella. Tuusulan talousmetsien yhteispinta-ala on 937,6 hehtaaria. Kokonaispinta-alasta 92 % on kangasmetsää ja 7 % suota ja 1 % kitu- tai joutomaata. Tuusulan talousmetsien puuston kasvu on kiihtymässä ja kasvu pysyy korkealla tasolla seuraavat 20 vuotta.  

Nyt hyväksytty talousmetsäsuunnitelma on Metsänhoitoyhdistys Uusimaan laatima. Suunnitelma tarjoaa kunnalle ammattilaisten arvion siitä, miten metsäomaisuutta on hyvä hoitaa. 

Kunta laati talousmetsäsuunnitelman perusteella hakkuusuunnitelmat, jotka vahvistetaan vuosittain. Tuusulan kunta ei ole asettanut talousmetsilleen sitovaa tuottotavoitetta, eli hakkuut tehdään aina harkinnan mukaan. 

Tuusulan talousmetsäsuunnitelma noudattaa myös voimassa olevan "Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen 2021" -selvityksen periaatteita. Periaatteiden mukaisesti kunta välttää avohakkuita omistamissaan metsissä ja hyödyntää siemenpuuhakkuita ja pienaukkohakkuita. 

Tuusulan kunnan talousmetsäsuunnitelma on julkinen ja siihen voi tutustua verkossa. Kunta on lisännyt ajantasaisen metsävaratiedon erillisenä karttatasona kunnan karttapalveluun osoitteeseen https://kartta.tuusula.fi. Talousmetsäsuunnitelmasta voi antaa palautetta. Vastaava suunnitelma laaditaan aina 10 vuoden välein. 

Talousmetsäsuunnitelma ei koske esimerkiksi luonnonsuojelualueita tai virkistyskäytössä olevia, asemakaava-alueilla sijaitsevia lähimetsiä. Asemakaava-alueilla sijaitsevista lähimetsistä käynnistyy erillisen hoitosuunnitelman laatiminen vielä loppuvuoden 2024 aikana. Tähän suunnitteluun asukkaat pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi asukastilaisuuksissa. Asiasta viestitään erikseen. 

 

Lisätiedot: 

Kunnanpuutarhuri Mia Järvinen, mia.jarvinen@tuusula.fi  

Takaisin