Kunnanhallituksen seminaari: Elinvoimainen Tuusula luottaa kasvuun

07.06.2024 klo 13.55

Tuusulan kunta valmistelee talousarviota tilanteessa, jossa talous on elpymässä, mutta kuntien talousarviot ovat jäämässä alijäämäisiksi. Suomen muuttovetovoimaisimpiin kuuluva kunta on vakaalla pohjalla ja sen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, mutta talouden pitäminen tasapainossa edellyttää tarkkuutta. Kunta näkisi mielellään valtion tukevan elinvoimaisia kuntia, ei rankaisevan niitä.

Tuusulan kunnanhallitus kokoontui kaksipäiväiseen seminaariin lukio ja kulttuuritalo Monioon Tuusulaan 6.6.–7.6.2024. Seminaarin aiheisiin kuuluivat muun muassa vuositavoitteet 2025, talousarviokehys 2025 ja taloussuunnitelma 2025−2035, henkilöstösuunnitelma ja investointisuunnitelma.  

− Suomen talous on nousemassa taantumasta, joka on ollut pidempi ja syvempi kuin odotettiin. Julkinen talous pysyy silti alijäämäisenä, sillä kuntien kustannukset kasvavat. Investointitarpeet jatkuvat suurina. Samalla verotulo- ja valtionosuuskehitys on vaimeaa. Hallituksen päättämät lisäsopeutustoimet koskevat myös kuntasektoria, tiivistää vs. talousjohtaja, talouspäällikkö Heli Hippeläinen. 

− Tuusulan verotulot ja valtionosuudet tulevat vuonna 2025 kasvamaan maltillisesti. Samalla menot lisääntyvät. Kuluja kasvattavat etenkin varhaiskasvatuksen tarpeen lisääntyminen sekä muun muassa palkankorotukset ja TE-palveluiden siirtyminen kunnille, Hippeläinen jatkaa.  

− Tontinmyyntitulot tulevat kasvamaan vuonna 2025. Tuusula on pysynyt Suomen muuttovetovoimaisimpien kuntien joukossa taloudellisesti heikompanakin aikana. Talous elpyy, korot laskevat, työllisyys kohenee ja ihmisten tulot kasvavat. Patoutunut asuntokysyntä lähtee purkautumaan jo vuoden 2024 puolella. Pidämme huolta siitä, että tontteja on jatkuvasti riittävästi tarjolla, sanoo pormestari Kalle Ikkelä. 

− Kunnan elinvoima kasvaa nettomuuton vaikutuksesta. Mittava investointisuunnitelma edellyttää elinvoiman ja veropohjan vahvistamista. Sen takia edistämme määrätietoisesti asuin- ja työpaikkatonttien kaavoitusta ja myyntiä, Ikkelä jatkaa. 

−  Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei suosi kasvua ja kehitystä. Tuusulan kaltaisten elinvoimaisten kuntien kehittymistä tulisi tukea, ei rangaista siitä, kansliapäällikkö Reijo Siltala huomauttaa. 

− Tuusulassa talouden pitäminen vakaana tarkoittaa sitä, että hillitsemme käyttötalouskulujen kasvua ja pidämme uudet avaukset minimissä. Samalla parannamme tuottavuutta arvioimalla palveluiden järjestämisen tapoja. Myös investointeja tarkastellaan, jotta lainamäärä pysyy hallittavana, pormestari summaa. 

 

Lisätiedot:  

Pormestari Kalle Ikkelä, 040 314 3001, kalle.ikkela@tuusula.fi  

Kansliapäällikkö Reijo Siltala, 040 314 2999, reijo.siltala@tuusula.fi  

Vs. talousjohtaja, talouspäällikkö Heli Hippeläinen, 040 314 3061, heli.hippelainen@tuusula.fi  

Takaisin