Rykmentinpuiston keskus ja Monion kaava-alue, kunnallistekniikan rakentaminen alkaa

16.08.2018 klo 00.55

Työmaa sijaitsee Tuusulantie/Ravintola Kerho – Varuskunnan vanha ruokala – Asuntomessu-alue välisellä alueella

 

Työt alkavat viikolla 33 puuston raivauksella ja jatkuvat vuoden 2019 syksyyn jolloin päällystetään ensimmäinen asfalttikerros.

 

Työmaa-alue aidataan jolla estetään muiden kuin työmaa-henkilöstön alueella kulku. Kohteella työmaasta tiedotetaan tarvittavilla liikennemerkeillä sekä info/opastetauluin. Yleinen liikenne, kulku tonteille ja jalankulku mahdollistetaan tarvittaessa kiertotein. Työmaan etenemisestä tiedotetaan lisää tarpeen mukaan alueen asukkaita ja kiinteistön omistajia.

Pyrimme aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä alueen kiinteistöissä asuville/asioiville. Työt pyritään tekemään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.00–18.00. Pahoittelemme ko. työstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

vastaava mestari Marja Jokinen 040 314 3140 (työmaa-asiat)

suunnitteluinsinööri Suvi Honkanen 040 314 3567 (suunnitteluasiat Rykmentinpuiston keskus)

suunnitteluinsinööri Touko Määttä 040 314 4552  (suunnitteluasiat Monion kaava-alue)

Takaisin