Paijalan koulun mobiilireitti julkaistu

14.12.2018 klo 09.00

Paijalan koulun oppilaita 1930-luvulla. Kuva Tuusulan museoPaijalan koulun 5. luokkien Tuusulan museon kanssa tekemä mobiilireitti on julkaistaan perjantaina 14.12. Mobiilireitti syntyi osana Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen Museoliiton yhdessä koordinoimaa "Mobiilireittejä kulttuuriperintöön" -hanketta, joka käynnistyi tammikuussa 2018. Se on yksi Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeista ja sitä on rahoittanut Museovirasto.

Hankkeessa lapset ja nuoret suunnittelevat yhteistyössä museoiden kanssa mobiilireittejä lähiympäristöönsä tai vaikka museon näyttelyyn liittyen. Mobiilireitit voivat liittyä historiaan, kulttuuriperintöön, taiteeseen tai muuhun yhdessä sovittuun teemakokonaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten osallisuutta kulttuuriperintöön, luoda uudenlaisia yhteistyön muotoja museoiden ja koulujen välille sekä tukea museoiden asemaa osana monipuolisia oppimisympäristöjä.

Mobiilireitit laaditaan mukana olevilla museoilla käytössä olevalle Seinätön museo -alustalle ja ne ovat valmistuttuaan kenen tahansa kiinnostuneen hyödynnettävissä. Mobiilireitille pääsee vaikka omalta kotisohvalta käsin internetyhteydellä varustetulla laitteella.

Tuusulasta hankkeeseen lähti mukaan Paijalan koulun 5. luokat, opettajina Terhi Leislahti ja Merja Näkki. Tuusulan museolta hankkeessa apuna on toiminut museovirkailija Elina Battarbee.

Paijalan koulun 5A ja 5B -luokkien reitillä kuljetaan paikoissa, jotka koululaiset ovat itse valinneet omasta lähiympäristöstään. Reitillä tutustutaan muun muassa Tuusulanjärveen, Paijalan kylätiehen ja Metsämörriin. Koululaiset esittelevät ryhmissä valitsemansa kohteen itse valitsemallaan tavalla. Koululaisilla on ollut käytössä historiakuvia Paijalan alueelta Tuusulan museon kuvakokoelmista ja he ovat itse kuvanneet kohteita. Lapset ovat etsineet tietoa kohteista verkosta, kirjoista ja lisäksi jokainen ryhmä esitti kysymyksen Tuusulan museolle. Lasten kysymyksiin museolla vastasivat museoamanuenssi Jaana Koskenranta, yleisötyön amanuenssi Harri Nyman sekä museon vapaaehtoinen ja paijalalainen Laila Malinen.

Reitti löytyy osoitteesta www.tarinasoitin.fi/paijala2018.
Kaikki hankkeessa syntyneet mobiilireitit löytyvät kootusti osoitteesta www.opimuseossa.fi.

Lisätietoja

Evamaria Silvennoinen, hankepäällikkö, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
evamaria.silvennoinen @ kulttuuriperintokasvatus.fi, p. 040 801 9069

Elina Battarbee, museovirkailija, Tuusulan museo
elina.battarbee @ tuusula.fi, p. 040 314 3465

Takaisin