Kuntalaisten aktiivisuudelle tukea osallistuvasta rahoituksesta

04.03.2020 klo 12.05

Kansalaisyhteiskunta on muutoksessa. Yhdistystoiminnan rinnalle on noussut uusia tapoja osallistua ja vaikuttaa, mikä haastaa myös kunnat uudistumaan. Tampereen kaupunki, Tuusulan kunta ja Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelu ovat tarttuneet tähän haasteeseen Osallistuva rahoitus -yhteishankkeessaan. Hankkeessa etsitään uudenlaisia keinoja, joilla kunnat voivat tukea omaehtoista toimintaa. Kehittämisessä ovat mukana myös yhdistykset ja kuntalaiset.  

Tampereen, Tuusulan ja Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelun yhteishankkeessa kehitetään uudenlainen osallistuvan rahoituksen malli, jossa yhdistyy elementtejä osallistuvasta budjetoinnista ja joukkorahoituksesta. Sen avulla kunta voi tukea ja auttaa asukkaiden tärkeäksi kokemien hankkeiden toteutumista. Malli palvelee sekä kuntia että kuntalaisia. 

- Olemme Tampereella ja Tuusulassa tunnistaneet tarpeen kehittää yhä joustavampia ja monipuolisempia tapoja, joilla voidaan edistää asukkaiden omaehtoista toimintaa. Raha on olennainen mutta ei ainoa keino tukea aktiivisuutta, Tampereen kaupungin suunnittelija Lilli Siikasmaa toteaa.  

Osallistuvassa rahoituksessa kuntalaiset ideoivat toimintaa, äänestävät toteutettavista ideoista, keräävät joukkorahoituksen keinoin rahoitusta hyväksi katsomalleen idealle ja vastaavat idean toteutuksesta esimerkiksi tarjoamalla sille omaa rahoitusta, työpanosta tai tarvikkeita.  

- Osallistuva rahoitus antaa kuntalaisille monia osallistumisen tapoja. Aktiiviset saavat uudenlaisia paukkuja käynnistää toimintaa. Tarkoituksenamme on kuitenkin etsiä ja kokeilla keinoja, joilla muutkin kuin aktiivisimmat pääsevät edistämään itselleen merkityksellisiä asioita, Siikasmaa kertoo.  

Malli antaa kunnille uudenlaisen roolin asukas- ja yhteisölähtöisen toiminnan mahdollistajana. Kunta edistää asukkaiden ideoimaa ja äänestyksessä kannatusta saanutta toimintaa yhtenä sen rahoittajista sekä tarjoamalla idean toteuttajille sparrausta ja koulutusta sekä kampanjoille näkyvyyttä. 

Mallia kehitetään Tampereella ja Tuusulassa 

Osallistuvan rahoituksen mallia kehitetään ja testataan Tampereella ja Tuusulassa. Mallin kehittämisessä ovat mukana myös kuntalaiset, yhdistykset ja muut toimijat.  

- Kahden erikokoisen kunnan yhteiskokeilussa on mielenkiintoista nähdä, miten malli skaalautuu ja tulokset eroavat - vai eroavatko, Tuusulan kunnan kehittämispäällikkö Heidi Hagman kertoo.  

Mallin kehittämisessä hyödynnetään kuntien kokemuksia erilaisista osallistavista rahoitustavoista. Tampereella toteutettiin viime keväänä ensimmäisenä kuntana Suomessa kokeilu, jolla haluttiin selvittää kunnan rahoituksen ja joukkorahoituksen yhdistämistä uudenlaisena avustusmuotona. Tuusulalla on puolestaan jo monen vuoden kokemukset osallistuvasta budjetoinnista. Kehitteillä olevaan osallistuvan rahoituksen malliin pyritään ottamaan näistä rahoitustavoista parhaat elementit.  

Osallistuva rahoitus -hankkeen kolmantena toteuttajana on Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelu, joka kehittää joukkorahoitusalustaansa vastaamaan osallistuvan rahoitusmallin tarpeita.  

Tuusulassa kokeilu käynnistyy keväällä 

Ensimmäinen osallistuvan rahoituksen kokeilu käynnistyy Tuusulassa kevään aikana. Tuusulan kokeiluun voivat osallistua ne osallistuvan budjetoinnin ehdotukset, joita ei äänestetty toteutukseen vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa. Erityisesti mukaan kutsutaan sellaiset toimijat ja ryhmät, jotka eivät muuten osallistu.  

- Kokeilun avulla pyritään vahvistamaan myös niiden väestöryhmien osallistumista ja osallisuutta, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä, kehittämispäällikkö Hagman kertoo. 

Asukkaat ja yhteisöt kutsutaan luomaan uutta osallistuvan rahoituksen mallia. Ensimmäinen tilaisuus on Tuusulassa torstaina 16.4. klo 18-20. 

Osallistuva rahoitus -projekti on osa Sitran Kansanvallan peruskorjaus -hanketta. 

 

Lisätietoja  

Kehittämispäällikkö/Tuusulan kunta
Heidi Hagman
puhelin 040 314 3052
sähköposti heidi.hagman@tuusula.fi 

Yhteisömanageri/Tuusulan kunta  
Katja Repo
puhelin 040 314 3048
sähköposti katja.repo@tuusula.fi

Suunnittelija/Tampereen kaupunki  
Lilli Siikasmaa  
puhelin 040 658 7593  
sähköposti lilli.siikasmaa@tampere.fi  

Takaisin