Tuusulan Sivistyksen toimialueen koronavirustiedote huoltajille ja asiakkaille 16.3.2020

16.03.2020 klo 21.00

Tämä koronaviruksen aiheuttama tilanne on meille kaikille uusi. Meidän aikuisten tehtävänä on lisätä lasten ja nuorten turvallisuudentunnetta. Kun arjen rutiinit muuttuvat, on tärkeää, että huoltajat tukevat lapsiaan.

Suomen hallitus ottaa käyttöön valmiuslainsäädännön ja hallituksen seuraavat päätökset ovat voimassa keskiviikosta 18.3.2020 alkaen ja maanantaihin 13.4.2020 asti. Huomenna tiistaina 17.3.2020 saavutaan kouluun ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti, mikäli ette ole hakeneet lapsellenne poissaoloa.

Suomen hallitus linjasi 16.3.2020 varhaiskasvatuksesta seuraavaa:

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Tämä tarkoittaa Tuusulassa sitä, että varhaiskasvatuspalvelut toteutuvat toistaiseksi kaikissa kunnan päiväkodeissa ja esiopetus jatkuu toistaiseksi kaikissa toteutuspaikoissa, sekä kouluissa että päiväkodeissa. Tiedotamme mahdollisista muutoksista.

Päiväkotiin voi tulla vain terveenä. Kriittisten alojen työntekijöiden työn turvaamiseksi kartoitamme parhaillaan hoitoa tarvitsevien lasten määrää. Pyydämme teitä vastaamaan johtajien lähettämään kyselyyn.

Vanhempaintapaamiset, vierailut, vanhempainillat ja kaikki muut retket sekä tapahtumat perutaan toistaiseksi kaikissa päiväkodeissa.

Suomen hallitus linjasi 16.3.2020 perusopetuksesta seuraavaa:

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Tämä tarkoittaa, että Tuusulassa järjestämme yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla työskentelevien huoltajien 1.-3. -luokkalaisille oppilaille sekä kaikille erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille opiskelun lähikoulussa koulun antamien lukujärjestysten mukaan. Tiedotamme perjantaina 20.3.2020 kello 16.00 mennessä mahdollisista muutoksista. Tämä voi tarkoittaa, että toimintaa keskitetään tietyille kouluille ja lukujärjestyksiä täsmennetään.

Muiden kuin yllämainittujen 1.-3. luokkalaisten ja 4.-9. -luokkalaisten lähiopetus keskeytetään 18.3. - 13.4.2020 väliseksi ajaksi ja opetus järjestetään kotona tapahtuvana opetuksena. Opetus järjestetään pääosin verkko-opetuksena ja kotiopiskeluna. Saatte ohjeet opetukseen tiistaina 17.3.2020 Wilman kautta. Näitä ohjeita tulemme täydentämään. Huomioimme ohjeistuksessa myös Opetushallituksen suositukset.

Kriittisten alojen työntekijöiden työn turvaamiseksi kartoitamme parhaillaan opetusta tarvitsevien lasten määrää. Pyydämme teitä vastaamaan rehtoreiden lähettämään kyselyyn.

RUOKAILU JA OPPILASHUOLTO

Ruokailu järjestetään koulussa käyville oppilaille normaalisti. Oppilashuollon henkilöstöön pyydetään ottamaan tarvittaessa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Suomen hallitus linjasi 16.3.2020 lukioiden toiminnasta seuraavaa:

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Tämä tarkoittaa Tuusulassa, että kirjoitukset järjestetään jokaisessa toimipisteessä omille opiskelijoille 17.3.2020 lähtien. Lukion 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat opiskelevat etäopiskelussa ja lukion lähiopetus keskeytetään ajalla 18.3.-13.4.2020.

Ohjeita opetukseen annetaan tiistaina 17.3.2020. Näitä ohjeita tulemme täydentämään. Pyrimme varmistamaan yhteistyössä perheiden kanssa, että oppilailla on tarvittavat välineet opetuksen toteuttamiseksi. Tulemme seuraavien päivien aikana tiedottamaan lisää käytänteistä. Seuraattehan aktiivisesti Wilmaa ja Daisya sekä kunnan virallisia tiedotuskanavia.

Opetushallitus julkaisee tiistaina 17.3.2020 lisää opetuksessa huomioitavia asioita. Seuraamme Opetushallituksen tiedottamista ja teemme tarvittavia muutoksia.

Kiitämme jo nyt huoltajia hyvästä yhteistyöstä. Tarvitsemme toisiamme ja hyvää yhteistyötä, jotta asiat hoituvat tässä poikkeuksellisessa tilanteessa hyvin.

Yhteistyöterveisin,

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja

Markus Torvinen, opetuspäällikkö

Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö

Seppo Kärpänen, Tuusulan lukion rehtori

 

Takaisin