Tuusula saa sote-keskuksen ja panostaa ikäihmisten palveluihin monin tavoin

30.11.2022 klo 06.00

– Olemme saaneet Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä tiedon, että valtio myöntää rahoituksen Tulevaisuuden sote-keskuksen rakentamiseksi Hyrylään, kertoo pormestari Kalle Ikkelä

Sote-palvelut siirtyvät vuodenvaihteessa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä hyvinvointialueen vastuulle, ja uusi hyvinvointialue vastaa sote-keskuksen suunnittelusta jatkossa.  

– Kunta vastaa muutoksen jälkeen hyte-työstä eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Tuusulassa satsaamme kuntalaisten hyvinvointiin monin tavoin. Myös ikääntyvien tarpeet huomioidaan. Esimerkiksi Tulevaisuuden sote-keskuksen yhteyteen kaavaillaan ikäihmisten kokoontumistiloja, Ikkelä kertoo. 

– Palveluiden saavutettavuus ja laatu ovat keskeisiä asioita ikäihmisille. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja alueen kunnat, Tuusula mukaan lukien, tekevät palveluiden järjestämiseen liittyvää yhteistyötä saavutettavuuden ja laadun varmistamiseksi. Yhteistyöhön kuuluu myös se, että voimme käyttää jatkossa samoja tiloja, kertoo kansliapäällikkö Virpi Sailas

– Myös Keuda tulee tiiviisti yhteistyöhön mukaan varmistaen osaavan työvoiman saatavuuden ja alan työntekijöiden osaamisen hyvinvointipalveluissa, sanoo kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu Keudasta.

Ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti Tuusulassa tulevien vuosien aikana. 

– Haluamme tulevina vuosina panostaa ikäihmisten palveluiden kehittämiseen sekä kunnan pito- ja vertovoiman kasvattamiseen ikäihmisten näkökulmasta. Tuusulan hyvinvointisuunnitelma ja ensi keväänä hyväksyttävä ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma paneutuvat osaltaan ikäihmisten hyvinvoinnin kysymyksiin. Käynnissä on myös kunnan elinvoimaohjelman laadinta, jatkaa Virpi Sailas. 

Tuusulan kunnan palveluita ikääntyville 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluita ovat mm. terveysasemat, vanhusten palvelut, sosiaalityö, hammashoito ja vammaispalvelut.  

Tuusulan kunnassa hyvinvointia ja terveyttä edistetään monissa palveluissa, kuten liikuntapalveluissa, kulttuuripalveluissa, ikäihmisten matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, katujen kunnossapidossa ja viherpalveluissa.  

Kunnan palveluihin ikääntyville kuuluvat esimerkiksi: 

 • elokuussa 2022 käynnistynyt ikäihmisten asumisneuvonta
 • kasvokkaista asiakaspalvelua kolmessa kuntakeskuksessa tarjoava keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo
 • vuoden 2023 alusta palkattava vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
 • ikäihmisten matalan kynnyksen kohtaamispaikat 
 • ikäihmisten lounasruokailu kouluissa
 • Tuusulan museon ikäihmisille suuntaamaan palvelut, kuten vierailut palvelutaloihin, eläkeläisyhdistyksiin ja kerhoihin
 • kirjastojen senioritapahtumat, digituki, laiteopastus, kotipalvelu, äänikirjapalvelu, tilat matalan kynnyksen tapaamisille sekä yhdistysten ja järjestöjen käyttöön
 • kulttuuripalveluiden Meidän Festivaalien kanssa tuottama palvelutalokiertue ja tapahtumat lokakuussa järjestettävällä valtakunnallisella Vanhustenviikolla
 • kulttuurisen vanhustyön hanke, joka vie kulttuuritapahtumia palvelutaloihin ikäihmisten iloksi
 • ikäihmisten liikuntaryhmät ja eri puolilla sijaitsevat liikuntapaikat (36 erilaista liikuntaryhmää ikäihmisille joka viikko)
 • maksuton kuljetus vesijumppiin Jokelasta, Kellokoskelta ja Etelä-Tuusulan kylistä, maksuttomia tuolijumppia jokaisessa kuntakeskuksessa
 • 70+ -uimahalliranneke
 • maksuttomia tiloja ikäihmisiä liikuttavien yhdistysten käyttöön ja toiminta-avustuksia eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöille
 • kunnan liikuntapalvelut käytettävissä tapahtumissa ja apuna liikkumiseen liittyvissä asioissa
 • Tuusulan Opiston laaja valikoima ikäihmisille sopivia kursseja, kuten kieliä, tietotekniikkaa, kuva- ja sanataiteita, ruokakursseja, monenlaisia kädentaitoja ja liikuntaa
 • maksuttomia yhteisötiloja asukkaiden ja yhteisöjen käyttöön.

Tuusulan kunnassa toimii ikäihmisten neuvosto, joka on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja eri toimijoiden yhteistoimintaa. 

Lisätietoja kunnan palvelusta ikäihmisille on koottu sivulle www.tuusula.fi/ikaantyvat.  

 

Lisätiedot: 

Pormestari Kalle Ikkelä, kalle.ikkela@tuusula.fi, 040 314 3001 

Kansliapäällikkö Virpi Sailas, virpi.sailas@tuusula.fi, 040 314 3401 

Kuntayhtymän johtaja, Keuda, Riikka-Maria Yli-Suomu, riikka-maria.yli-suomu@keuda.fi, 050 348 6544

 

Takaisin