Valtuuston päätöksiä 6.2.2023

06.02.2023 klo 19.15

Valtuusto kokoontui maanantaina 6.2.

§ 3 Nuorisotyölle suunnattu lisärahoitus

Valtuusto päätti hyväksyä 50.000 euron nuorisotyön lisämäärärahan vuodelle 2023.

 

§ 4 PL-1-tontin hinnoittelu, Kellokoski, Pohjois-Tuusula

Valtuusto päätti

  • asettaa Pohjois-Tuusulan Kellokoskella, Linjapuisto-nimisen asemakaavan muutoksen alueella sijaitsevan PL-1-kaavamerkinnällä olevan rakentamattoman tontin 858-3-7031-1 kiinteäksi myyntihinnaksi 67.440,00 euroa.
  • että tontti voidaan myös vuokrata vuotuisen vuokran ollessa 5 % myyntihinnasta, sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii.

 

§ 5 Tuusulan osallistava metsäsuunnittelu

Valtuusto päätti merkitä tiedoksi 18.1.2023 päivätyn aineiston kaavoituksen, viherpalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden jatkosuunnittelun valmisteluaineistoksi.

 

§ 6 Tilintarkastuksen palvelut 2023–2026, hankinta

Valtuusto päätti valita KPMG Oy Ab:n Tuusulan kunnan ja kuntakonsernin tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi vuosille 2023–2026.

 

§7 Sidonnaisuusilmoitukset

Valtuusto päätti merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

 

§ 8 Maula Mikko, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta

Valtuusto päätti

  • myöntää Mikko Maulalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen tehtävästä
  • valita kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan uuden jäsen Maulan tilalle
  • valita tehtävään Jorma Mattilan.

 

§ 9 Nuorten kesätyöllistämiskokeilu yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi, aloite

Valtuusto päätti katsoa Ruut Sjöblomin ja Satu Rathgeberin esittämän sekä monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 20.06.2022 § 95 tulleen käsitellyksi.'

 

§ 10 Maksuttomat liikuntapalvelut omaishoitajille, aloite

Valtuusto päätti katsoa Tuusulan Perussuomalaisten valtuustoryhmän esittämän ja monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 3.10.2022 § 129 tulleen käsitellyksi.

 

§ 11 Suurten asiakokonaisuuksien aikataulu, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Pekka Heikkisen 7.12.2020 § 147 tekemän aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

§ 12 Tuusulan liittyminen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Annika Lappalaisen 5.9.2022 § 111 tekemän aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

§ 13 Yhteistyö yhteisöjen kanssa lähiympäristömme yhteisten alueiden valvonnassa, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Anna Yltävän 10.6.2019 § 103 esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän tekemän aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

§ 14 Maankaatopaikka Etelä-Tuusulaan, aloite

Valtuusto päätti katsoa Tommi Partasen 9.11.2020 § 124 esittämän ja usean valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 15 Tuusulan kunnan omistamasta Tuomalan metsästä luonnonsuojelualue, aloite

Valtuusto päätti, että

  • tutkitaan mahdollisuus Tuomalansuon luonnonsuojelualueen laajennukselle kunnan omistamien kiinteistöjen 858- 415-6-55 (5, 125 hehtaaria), 858-415-6-42 (8, 36 hehtaaria), 858-415-6-43 (12, 18 hehtaaria) alueelle
  • katsotaan Tuija Reinikaisen 14.11.2022 § 159 esittämä Tuusulan puolesta valtuustoryhmän aloite tulleen käsitellyksi.

 

§ 16 Ilmasto-, energia- ja ympäristösuunnitelmat tueksi Tuusulan kunnan ilmastostrategiaan, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Eeva-Liisa Niemisen 11.4.2022 §47 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 17 Ilmoitusasiat / muut asiat

Valtuuston totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

Aloitteet:

 

Esityslista

Takaisin