Riihikallion kampuksen rakennushankkeen toteuttaa Rakennusliike U. Lipsanen Oy

29.03.2023 klo 12.00

Riihikallion kampuksen kokonaisurakoijaksi on valittu Rakennusliike U. Lipsanen Oy. Kunnan ja rakennusliikkeen edustajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen hankkeesta.

Urakkaan sisältyvät uuden koulurakennuksen rakentaminen, nykyisen koulun osittainen purkaminen, nykyisen liikuntasalirakennuksen julkisivujen ja sisäänkäyntien uusiminen sekä piha-alueiden rakennustyöt.

Toteutettava uudisrakennus on kolmekerroksinen. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen, sisäilman laatuun, ääniympäristöön sekä valaistukseen.

170620 Sisäänkäynti2

- Riihikallion koulussa on pitkään kärsitty sisäilmaongelmista ja jouduttu turvautumaan väistötiloihin. Olen tyytyväinen, että saamme Riihikallion uuden koulun rakentamisen käyntiin. Henkilökunta ja oppilaat pääsevät vuoden 2025 syksyllä uusiin terveellisiin, turvallisiin ja nykyaikaisiin tiloihin, sanoo Tuusulan pormestari Kalle Ikkelä.

 Rakennuksen runko tehdään betonielementeistä, julkisivut ovat pääosin tiilistä muurattuja. Pinta-alaa rakennuksessa on kaikkiaan 11 588 brm². Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Kuivaketju10- sekä Terve Talo -toimintamalleja.

Kampuksessa hyödynnetään maa- ja kaukolämpöä yhdistävää hybridilämmitystä. Lämmitysmuoto on ensimmäinen laatuaan julkisessa rakennuksessa Tuusulassa. Aurinkosähkön hyödyntämistä tehostetaan uudisrakennuksen katolle asennettavilla aurinkopaneeleilla. Nykyisen koulun aurinkopaneelit jäävät paikalleen.

Hybridilämmitysjärjestelmän ja turvajärjestelmän laitteiden hankinta sekä taidehankinta toteutetaan rakennuttajahankintana. Kokonaisurakkaan ei sisälly kampuksen läntisen pysäköintialueen rakentaminen, jonka toteuttaa Tuusulan kunnan Yhdyskuntatekniikka/Kunnallistekniikan rakentaminen -yksikkö.

Oppilaille turvallinen kotipesä, kuntalaisille monipuolinen olohuone

Kampus mahdollistaa alueelle kauan kaivatun nykyaikaisen ja terveellisen koulurakennuksen. Lapset ja nuoret saavat tutun kouluympäristön koko koulutaipaleensa ajaksi esikoulusta yhdeksänteen luokkaan asti. Koulussa opiskelee enimmillään noin 800 oppilasta ja noin 20 esikoululaista.

Koulun suunnittelun keskiössä on ollut osallistava oppiminen. Riihikallion kampus on musiikkiin painottuva peruskoulu, joka tarjoaa monipuolista musiikin opetusta tuusulalaisille lapsille ja nuorille. Myös luonnon merkitys ja lasten luontosuhde otetaan huomioon koulun tiloja suunniteltaessa.

- Riihikallion kampus vie sivistyksen palveluverkkoa eteenpäin. Uudet kampuksen tilat tarjoavat monipuoliset oppimis- ja toimintamahdollisuudet kaiken ikäisille asukkaille, iloitsee Tuusulan sivistysjohtaja Tiina Simons.

Koulun toiminta-aikojen ulkopuolella kampus tarjoaa tiloja vapaa-ajan toiminnalle, kuten seuroille, yhdistyksille ja muille sidosryhmille. Tilat on suunniteltu niin, että kuntalaiset ja ryhmät voivat käyttää niitä mahdollisimman joustavasti. Kampuksen pihasta luodaan kaikille avoin lähiliikuntapaikka, jonne sijoitetaan kokoontumista, ulkoilua ja liikuntaa palvelevia toimintoja ja välineistöä.

170620 Katunäkymä1

Rakennustyöt pyritään käynnistämään huhtikuun aikana. Työt alkavat uudisrakennuksen rakentamisella. Nykyinen koulu on toiminnassa rakentamisen ajan, ja koulutoiminta siirtyy uudisrakennukseen kesällä 2025. Sen jälkeen alkavat nykyisen koulurakennuksen purkutyöt, liikuntasalirakennuksen julkisivutyöt sekä pihatyöt. Koko hanke on valmis heinäkuussa 2026.

Lisätietoja rakentamisesta:
Projektipäällikkö Mikko Heikkilä, Tuusulan kunta, puh. 040 314 4566
Vastaava työnjohtaja Sauli Partti, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, puh. 040 3000 519

 

Takaisin