Kehittämisverkostojen ydintiimeihin haetaan asukas- ja yhteisöjäseniä

23.05.2023 klo 14.30

Tuusulassa toimii alueellisia kehittämisverkostoja, joiden tehtävänä on luoda kaikille asukkaille avoimia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia alueillaan. Verkostot toimivat Jokelassa, Kellokoskella, Hyrylässä, Etelä-Tuusulan kylien alueella ja Riihikalliossa. Etsimme nyt alueellisten kehittämisverkostojen ydintiimeihin asukas- ja yhteisöjäseniä kaudeksi 2023–2025. Haku on käynnissä ajalla 23.5.–6.6.2023.

Oletko sinä etsimämme ydintiimin jäsen?

Etsimme asukas- ja yhteisöjäseniä kehittämisverkostojen ydintiimeihin. Haluatko antaa panoksesi asuinalueesi asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen ja toiminnan toteuttamiseen? Ydintiimin jäseneltä toivotaan aktiivisuutta yhteydenpidossa asukkaisiin ja alueen yhteisöihin, kiinnostusta asuinalueen ja sen viihtyvyyden kehittämiseen sekä asukkaiden innostamista ja opastamista omaehtoisessa tekemisessä. Ydintiimin jäsenenä olet mukana antamassa lausuntoja paikallisiin asioihin, alueen edustajana asukastilaisuuksissa ja osallistuvan budjetoinnin pajoissa.

Hae asuinalueesi kehittämisverkoston ydintiimin jäseneksi 6.6. mennessä sähköisellä lomakkeella https://q.surveypal.com/Haku-kehittamisverkostojen-ydintiimeihin-2023-2025.

Kehittämisverkostoissa vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuodaan ihmisiä ja yhteisöjä yhteen

Kehittämisverkostojen tehtävänä on kutsua alueidensa asukkaat, yhdistykset ja yritykset koolle luomaan kuntalaisille avoimia ja omaehtoiseen toimintaan kannustavia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kunkin kehittämisverkoston ydintiimi muodostetaan viidestä luottamushenkilöedustajasta ja 0–5 asukas- ja yhteisöjäsenestä. Ydintiimien kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Ydintiimien valinnoista tiedotetaan henkilökohtaisesti valittaville henkilöille.

Lisätiedot:
Yhteisömanageri Katja Repo, 040 314 3048, katja.repo@tuusula.fi

Takaisin