Tuusulalaiset lapset ja nuoret haluavat edistää saavutettavampia harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksia osana Lapsiystävällinen kunta -työtä

02.04.2024 klo 13.00

Tuusulalaiset lapset ja nuoret pääsivät valitsemaan heille tärkeän tavoitteen Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelmaan. Alkuvuonna toteutetussa äänestyksessä eniten ääniä sai tavoite saavutettavammista harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksista. 

Loppuvuodesta 2023 tuusulalaisia lapsia ja nuoria kuultiin päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotiloilla laajasti siitä, mitkä asiat heille on tärkeitä, mikä Tuusulassa toimii ja mikä vaatii edelleen kehittämistä. Lasten ja nuorten ajatuksiin voi palata Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2023 julkaistussa tiedotteessa.  
 
Kuulemista on jatkettu alkuvuonna äänestämisen merkeissä. Lapset ja nuoret äänestivät tammi-helmikuussa heidän mielestään tärkeimmästä kehittämiskohteesta ja pohtivat, mitä asioita siinä erityisesti tulisi kehittää. Osallistumismahdollisuutta kohdennettiin äänestysvaiheessa erityisesti niihin lapsi- ja nuorisoryhmiin, jotka olivat ensimmäisessä vaiheessa mahdollisesti jääneet vähemmälle kuulemiselle, kertovat varhaiskasvatuksen ja oppimisen asiantuntijat Noora Naskali ja Laura Aalto.  
 
Äänestystulosten perusteella laadinnassa olevaan Tuusulan kunnan Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelmaan valikoitui lasten ja nuorten valitsemaksi tavoitteeksi saavutettavammat harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuudet.   

Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteena jokaisen lapsen hyvä elämä 

Haluamme, että jokainen tuusulalainen lapsi ja nuori kokee elävänsä hyvää elämää ja olevansa arvokas. Haluamme tarjoa heille tarvittavan tuen ja mahdollisuuden saada oman äänensä kuuluville.  
 
– UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa Tuusulaa ottamaan lasten ja nuorten oikeudet vahvasti huomioon niin arjen toiminnassa kuin päätöksenteossa, sekä löytämään toimivia osallistamistapoja, joiden avulla lapset ja nuoret pääsevät kertomaan omat näkemyksenä itselleen tärkeistä asioista, kertoo sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö ja Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -työtä koordinoiva Katja Elo.  
 
Lapsiystävällinen kunta -malli etenee vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin alkukartoitus, joka toteutui vuonna 2023 lasten ja nuorten kuulemisena sekä kunnan oman toiminnan arviointina. Kartoitus antaa pohjan toimintasuunnitelmalle, joka sisältää Tuusulan työlle tavoitteet seuraavalle muutamalle vuodelle.  

– Toimintasuunnitelmamme vahvistuu loppukeväällä ja sen tavoitteiden toteuttamiseen tartutaan heti hyväksyntäkierroksen toteuduttua, jatkaa Elo.  
 
– Erityisen iloisia olemme siitä, että voimme lähteä edistämään yhdessä lasten ja nuorten kanssa heidän valitsemaansa tavoitettaan harrastamisen ja vapaa-ajanvieton mahdollisuuksista. Seuraavan kerran lapset ja nuoret tarttuvat aiheen kehittämiseen oppilaskuntien hallitusten yhteiskokouksessa 12.4., iloitsee Elo.  
 
Lisätiedot: 
Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -työn koordinaattori, sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö Katja Elo, 040 314 4028, katja.elo@tuusula.fi 
Oppimisen asiantuntija Laura Aalto, 040 314 3485, laura.aalto@tuusula.fi     
Varhaiskasvatuksen asiantuntija Noora Naskali, 040 314 2232, noora.naskali@tuusula.fi


Tuusula kunta on valittu mukaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, joka auttaa kuntia tekemään lasten ja nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta oikeita ja pysyviä ratkaisuja sekä palveluissaan että päätöksenteossaan. Lisätietoja mallista löytyy UNICEFin verkkosivuilta osoitteesta 
www.lapsiystavallinenkunta.fi/. Seuraa Tuusulan matkaa kohti lapsiystävällisempää kuntaa osoitteessa www.tuusula.fi/lapsiystavallinenkuntamalli.

Takaisin