Hidastusesteet

Aloite tehty:
30.11.2018
Tyyppi:
Kuntalaisaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Esitän hidastetöyssyjä Haukantielle Kotkanpuiston kohdalle ja Haukantielle/Pellavamäentien risteykseen. Perusteet ovat: tällä hetkellä liian suuret tilannenopeudet molemmissa kohdissa. Koululaisten ylityskohdat mentäessä Riihikallion kouluun. Molemmissa kohdissa näköesteet tultaessa suojatielle sekä autoilijalla että jalankululla.

Käsittelyvaiheet

30.11.2018: Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi
13.12.2018: Liikennesuunnittelija Jouni Rintanen vastannut sähköpostilla kuntalaisaloitteen tekijälle

Vastaus

Kiitos palautteesta. Kunta saa vuosittain lukuisia hidastealoitteita. Aloitekohdissa tehdään mahdollisuuksien mukaan liikennelaskennat, joissa lasketaan liikennemäärä ja ajonopeudet. Koska resurssit riittävät vain muutaman hidasteen toteuttamiseen vuosittain, pyritään kohteita arvioimaan mm. liikennelaskentatulosten ja kohteen erityispiirteiden (koulujen tai päiväkotien läheisyys, kevyen liikenteen määrä, maasto-olosuhteet) mukaan. Toteutettavien kohteiden valinnassa pyritään ottamaan huomioon mm. liikenneturvallisuusongelman suuruus ja hidasteen toteutettavuus maaperän kannalta. Kunta ottaa esittämänne kohteet tarkasteluun muiden vastaavien kohteiden kanssa päättäessään lähitulevaisuuden hidastekohteista.

 

 

Päivitetty: 13.12.2018

« Takaisin