Vammaisneuvosto

TARKOITUS:
Tuusulan vammaisneuvosto on Tuusulan kunnan sekä sen alueella toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloja ja hyvinvointia koskevaan palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnan alueella.

KOKOONPANO:
Tuusulan kunnanhallitus on 21.6.2017 § 332 valinnut vammaisneuvostoon toimikaudeksi 6/2017-5/2019 kunnassa toimivien vammaisjärjestöjen edustajiksi 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kunnanhallituksen edustajana neuvostossa on Lilli Salmi.

TEHTÄVÄT:
- edistää vammaisten ihmisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
- edistää Tuusulan kunnan, vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä
- pitää yhteyttä vammaisiin ihmisiin ja heitä edustaviin järjestöihin
- seuraa kunnallishallinnon toimintaa ja päätöksentekoa vammaisten kannalta
- seuraa vammaisten ihmisten tarpeiden sekä vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehitystä Tuusulan kunnan alueella
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa
- seuraa päätösten toimeenpanoa.
- tiedottaa esteettömästi vammaisia koskevista asioista ja edistää esteetöntä tiedonsaantia.

Vammaisneuvosto on puolueeton ja riippumaton, eikä aja yksittäisen vammaisjärjestön asioita.

Lisätiedot: vammaispalvelujen päällikkö Sari Juhila sari.juhila(at)tuusula.fi

Jäsenet

Haapanen Ari

Keski-Uudenmaan Kuulo ry
Lisätietoja

Henkilökohtainen varajäsen Raija Lehikoinen

Kotiosoite:
Metsontie 1 A 9
04320 Tuusula
gsm 0400 459 740
arihaapanen2(at)gmail.com

Heikkonen Merja

Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry
Lisätietoja

Henkilökohtainen varajäsen Pirkko Yli-Räisänen

Kotiosoite:
Mansikkakuja 1
04300 Tuusula
gsm 050 383 5226
merja.heikkonen(at)pp.inet.fi

Keränen Jukka

Tuusulan puolesta ry
Lisätietoja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen, henkilökohtainen varajäsen Heidi Grunström
Vammaisneuvoston puheenjohtaja, henkilökohtainen varajäsen Jorma Laavola

Järvenpään Seudun Invalidit Ry

Kotiosoite:
Koskenmäentie 2 A 10
04300 Tuusula
gsm 0400 401 300
jukka.keranen(at)luottamus.tuusula.fi

Koivisto Timo

Lisätietoja

Henkilökohtainen varajäsen Kaj Pirhonen

Kotiosoite:
Pähkinämäentie 240 A 18
04300 Tuusula
gsm 040 585 5798
timo.j.koivisto(at)pp.inet.fi

Laakso Timo

Helsingin MS-yhdistyksen Hyvinkään sairaanhoitoalueen MS-kerho MESSI
Lisätietoja

Henkilökohtainen varajäsen Susan Kuusela

Kotiosoite:
Vanha Hämeentie 170
04300 Tuusula
gsm 040 900 6680
j.laakso.oy.timo(at)kolumbus.fi

Vesterinen Reino

Lisätietoja

Henkilökohtainen varajäsen Raija Rytkönen

Kotiosoite:
Tuomalantie 41
04380 Tuusula
gsm 0500 697 635
reino.vesterinen(at)elisanet.fi

« Takaisin