Hankehaku datakeskuksesta Vallun työpaikka-alueelle

Havainnekuva mahdollisesta datakeskuksesta Vallun työpaikka-alueella

Tuusulan kunnalla on Jokelassa Vallun työpaikka-alueella maa-alue, jolla on arvioitu olevan mahdollista datakeskuskäyttöä. Tämän hankehaun tarkoituksena on arvioida hankkeiden soveltuvuutta tälle paikalle.

Kunnan omistaman alueen suuruus on noin 15 hehtaaria, johon on mahdollista hakea kaavamuutosta ja sisäisiä katuja alueelle ei ole vielä rakennettu.

Hanke-ehdotukset tulee toimittaa tämän hankehaun hakulomakkeeseen rakenteellisesti perustuen. Hanke-ehdotukset mahdollisine liitteineen tulee toimittaa 6.3.2024 osoitteeseen elinkeino@tuusula.fi. Hakemuksiin tulee merkitä erillisinä liitteinä ja selkeästi merkittyinä sellaiset tiedot, jotka hakija katsoo liikesalaisuuksiksi. Hankehakuun liittyvät kysymykset tulee toimittaa osoitteeseen elinkeino@tuusula.fi 1.3.2024 mennessä.

Hakukirje

Hakulomake

Karttalinkki

Hanke-ehdotukset käsitellään luottamuksellisina.

Valitun hanke-ehdotuksen tehneen tahon kanssa on tavoitteena tehdä kiinteistökaupan esisopimus tarjotulla hinnalla ja erikseen neuvotelluilla ehdoilla.

Tuusulan kunta pidättää oikeuden olla valitsematta hanke-ehdotusta tässä hankehaussa.