Tuuliviirinkuja

 

 asemakaava

Kaavamuutosalue sijaitsee Hyrylän pohjoisosassa Klaavonkallion alueella. Alue on Tuuliviirinkujan, Tuuliviirinpolun, Sollentunanpolun ja etelässä rivi-paritaloyhtiön väliin jäävä mäntyvaltainen rakentamaton kangasmetsäalue Klaavonkallion alueen länsireunalla.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että kaavamuutosalueelle muodostuu 11 erillispientalotonttia nykyisten suurempien yhtiömuotoisesti rakennettaviksi tarkoitettujen AP-tonttien sijaan. Tavoitteena on jatkossakin saavuttaa rakentamisella Klaavonkallion alueen korkealaatuinen kaupunkikuvallinen ilme.

Kaavoituslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen 9.6.2010. Asemakaavan muutosehdotus sekä tonttijakoehdotus olivat maankäyttö- ja rakennusasetuksenmukaisesti nähtävillä 29.7. - 30.8.2010.

Kuntakehityslautakuna on hyväksynyt asemakaavamuutoksen kokouksessaan 22.1.2014 § 3.

Lisätietoja antavat kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen ja kaavasuunnittelija Teija Hallenberg.

Kaavamateriaali

Kaavaselostus liitteineen

Kaavakartta määräyksineen

Rakentamisohjeet