A

Anttilanranta

Anttilanranta_pohjoiseen

 

ANTTILANRANTA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Alue sijaitsee Paijalassa, Tuusulanjärven länsirannalla, noin kaksi kilometriä Tuusulan keskustasta pohjoiseen.

Tuusulan kunnanvaltuusto on 7.12.2015 § 178 hyväksynyt Anttilanrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavan yhteydessä hyväksyttiin kortteleiden 8090 - 8094 sitova tonttijako. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 1.12.2016 valituksen, joka oli tehty kunnanvaltuuston päätöksestä. Kaava sai lainvoiman 18.1.2017
 

Valtuuston hyväksymä asemakaava ja osa päätöksen liitteistä:

3422 Liite 8A   asemakaavakartta

3422_liite_8b_merkinnät ja kaavamääräykset

3422_Liite_8C värikartta_korjattu 08-11-2017

3422E Liite   8D, Havainne, 11.12.13

3422_Liite_8D_havainne   vastarannalta

3422 Liite 8D,   Havainne ilmakuvalla, 11.12.13

3422 Liite 8D,   3D-havainnekuvat, 11.12.13

3422   Kaavaselostus

3422 Liite 1,   OAS, 14.11.2013

3422 Liite 4D,   Maaperätiedot, 22.11.2013

3422 Liite   4E,Tuusulan Anttilanrannan luontoselvitys 2013

3422 Liite 4F,   Tuusulan kaava-alueiden liito-oravaselvitys, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2009

3422 liite 10   Asemakaavan_seurantalomake

Loput liitteet

  

Yhteystiedot

Kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen

Kaavasuunnittelija Teija Hallenberg