Anttilanranta

Anttilanranta_pohjoiseen

 

ANTTILANRANTA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Alue sijaitsee Paijalassa, Tuusulanjärven länsirannalla, noin kaksi kilometriä Tuusulan keskustasta pohjoiseen.

Tuusulan kunnanvaltuusto on 7.12.2015 § 178 hyväksynyt Anttilanrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavan yhteydessä hyväksyttiin kortteleiden 8090 - 8094 sitova tonttijako. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 1.12.2016 valituksen, joka oli tehty kunnanvaltuuston päätöksestä. Kaava sai lainvoiman 18.1.2017. 
 

Valtuuston hyväksymä asemakaava ja osa päätöksen liitteistä:

3422 Liite 8A kaavakartta mk1000

3422_liite_8b_merkinnät ja kaavamääräykset

3422_Liite_8C värikartta - korjattu 10-2018

3422_Liite_8D_havainne

3422_Liite_8D_havainne vastarannalta

3422_liite_8D_havainne_ilmakuvalla

3422_liite_8D_havainnekuvat

3422_selostus

3422_Liite_1 OAS 14 11 2013

3422_Liite_4D maaperätiedot

3422_Liite_4E_Tuusulan Anttilanrannan luontoselvitys 2013

3422_liite_4F liito-oravaselvitys_kaava-alueet_2009

3422_liite_10_Asemakaavan_seurantalomake

 

  

Yhteystiedot

Kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen

Kaavasuunnittelija Teija Hallenberg