Yhteystietojen hakuohjeet

Yhteystietojen haku etsii annetuilla hakusanoilla täydellisiä osumia, toisin sanoen haku sanalla "lahti" löytää ainoastaan ne henkilöt, joiden tiedoissa sana esiintyy sellaisenaan. Tällöin löytymättä jäävät muun muassa sana "lahtinen".

Hakusanojen merkitystä voi laajentaa katkaisemalla ne tähtimerkillä. Esimerkiksi haku "laht*" löytää kaikki edellisen esimerkin sanat ja lisäksi muun muassa sanan "lahtela".

Mikäli hakukenttään syötetään useampia hakusanoja, etsitään oletuksena ne tietueet, joissa esiintyy edes yksi annetuista sanoista. Esimerkiksi haku "kaavoitus lahtinen" löytää kaikki henkilöt, joiden tiedoissa jompi kumpi sanoista esiintyy.

Hakusanojen merkitystä painotetaan lisäämällä sanan eteen plusmerkki. Esimerkiksi haku "+kaavoitus +lahtinen" löytää ainoastaan ne henkilöt, joiden tiedoissa esiintyvät molemmat hakusanat.

Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole haun kannalta merkitystä. Etu- ja sukunimen lisäksi voit etsiä haulla osumia henkilöiden työnimikkeistä, tulosalueista, tulosyksiköistä ja mahdollisista lisätiedoista.