Maksuperusteet

Maksuperusteet 31.12.2017 asti

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt seuraavat maksuperusteet koulujen liikuntasalien sekä muiden koulu-, päiväkoti- ja perhekeskustilojen osalta, jotka ovat voimassa 31.12.2017 asti:

Maksuperuste I (sopimuksen mukaan):

 • tuusulalaisten yhdistyksien ja yhteisöjen pääsymaksulliset kilpailut ym. yleisötilaisuus
 • työpaikkaliikunta (yritykset)
 • liiketoiminta, elinkeinon harjoittaminen
  • kunnan palvelutoimintaa tukevan elinkeinon harjoittaminen voidaan harkintaa käyttäen huomioida maksun alennuksella (kirjallinen selvitys toiminnasta)
 • ulkopaikkakuntalaiset 
  • ulkopaikkakuntalaisten ylikunnallisten yhdistyksien ja yhteisöjen tuusulalaisille kohdistamat ryhmät voidaan harkintaa käyttäen huomioida maksun alennuksella (kirjallinen selvitys toiminnan kohdistamisesta)
 • yksityistilaisuus
 • käyttämätön käyttövuoro

Maksuperuste II (perushinta):

 • tuusulalaiset aikuisryhmät, arkivuorot

Maksuperuste III (tuettu hinta*):

 • tuusulalaiset aikuisryhmät, viikonloppuvuorot

         (*tuettu hinta on perushinta – 50 % alennus)

Maksuperuste IV (voimakkaasti tuettu hinta*):

 • erityisryhmät, vammaiset, invalidit
 • eläkeläiset (eläkevähenteinen kansaneläke)
 • korkeimmalla sarja- tai luokittelutasolla (SM-taso) kilpailevat ryhmät sekä Tuusulalle
 • positiivista julkisuutta tuovat kilparyhmät

         (*voimakkaasti tuettu hinta on perushinta – 75 % alennus)

Maksua ei peritä:

 • kunnan oma toiminta (kasvatus- ja sivistystoimen toiminta)
 • Jokelan kansalaisopisto
 • tuusulalaisten yhdistyksien ja yhteisöjen alle 20-vuotiaiden toiminta sekä nuorten ryhmät
 • eläkeläiset (eläkevähenteinen kansaneläke)

Maksuperusteet 1.1.2018-

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on päättänyt kasvatus- ja sivistystoimen tilojen maksuperusteet, jotka ovat voimassa 1.1.2018 lähtien.

Maksuperusteet koskevat seuraavia tiloja:

 • Koulutilat
 • Päiväkoti- ja perhekeskustilat
 • Nuorisotilat
 • Uimahallin alakerran liikuntatilat
 • Keuda Kirkkotien yksikön liikuntasali
 • Tenniskeskuksen peilisali
 • Jäähallin juoksusuora
 • Pääkirjaston tilat

Seuraavat kokoontumistilat tarjotaan maksuttomasti tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen aikuisryhmien käyttöön:

 • Jokelan Monitoimitalo Monarin kokoontumistilat
 • Kellokosken koulun kokoontumistila
 • Pääkirjaston kokoontumistilat

Maksuluokat:

Maksuluokka I (maksua ei peritä):

 • Kunnan oma toiminta​ tai kunnan kanssa yhteistyössä järjestetty toiminta
 • Tuusulan alueellisten kehittämisverkostojen toiminta​
 • Tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen alle 20-vuotiaiden toiminta sekä nuorten ryhmät* (*Hakijan tulee olla täysi-ikäinen.)      
 • Tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen alle 20-vuotiaiden toimintaa tukeva toiminta                             
 • Perheliikunta (tuusulalaiset) ​
 • Eläkeläis- ja erityisryhmät​ (tuusulalaiset)
 • Jokelan kansalaisopisto
 • Tuusulalle laajaa positiivista julkisuutta tuovat tapahtumat ja tilaisuudet esim. korkeimmalla kansallisella sarja- tai luokittelutasolla (SM-taso) kilpailevat joukkueet tai edelliseen rinnastettava toiminta                                     

Maksuluokka II (tuettu hinta):

 • Tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen aikuisryhmät​
  • Tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen aikuisryhmien koulujen liikuntasalien viikonloppuvuorot huomioidaan -50 % hinnanalennuksella 

Maksuluokka III (perushinta):​​

 • Kaupallinen toiminta, yritystoiminta
 • Elinkeinon harjoittaminen ​
  • Poikkeuksen muodostaa kunnan palvelutoimintaa tukevan elinkeinon harjoittaminen. Tällöin maksuperuste voi määräytyä annetun selvityksen perusteella muun maksuluokan mukaisesti (harkinnanvarainen, tulosalueen/tulosyksikön päällikön päätös).​
 • Ulkopaikkakuntalaiset toimijat ​​
  • Poikkeuksen muodostavat ulkopaikkakuntalaiset toimijat, joiden toiminta kohdistuu tuusulalaisiin. Tällöin maksuperuste voi määräytyä annetun selvityksen perusteella muun maksuluokan mukaisesti (harkinnanvarainen, tulosalueen/tulosyksikön päällikön päätös).​
 • Yksityistilaisuus
 • Käyttämätön käyttövuoro​  

Käytön vaatiman säännöllisen työajan ulkopuolisen vahtimestaripalvelun tai muun lisäpalvelun veloitus sovitaan tapauskohtaisesti.

 
Tutustu maksuihin.