VENEPAIKKASÄÄNNÖT (voimassa 1.1.2012 lähtien)
Päivitetty laskutusprosessin osalta ja tehty teknisluonteisia korjauksia tammikuussa 2020                                           

1. Tuusulan kunnan (jäljempänä kunta) ja vapaa-aikapalveluiden hallinnoimilla venepaikoilla on lakien ja asetusten sekä näiden nojalla annettujen säännösten lisäksi noudatettava näitä venepaikkasääntöjä.

2. Kunnan venepaikat vuokrataan veneilykaudeksi kerrallaan. Veneilykausi on 1.5.–31.10.

3. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vahvistaa vuosittain venepaikoista perittävät vuokrat ja vuokrausehdot.

4. Kaikki venepaikat vuokrataan ainoastaan tuusulalaisille.

5. Ne, jotka ovat vuokranneet venepaikan edellisellä kaudella saavat viimeistään maaliskuussa loppuun mennessä ilmoituspyynnön venepaikan käytön jatkamisesta. Venepaikan haltijan on ilmoitettava, jos aikoo luopua venepaikasta. Venepaikat, joista käyttäjät luopuvat, tullaan jakamaan arvontamenettelyllä määräaikaan jätettyjen venepaikkahakemusten kesken.

6. Eräpäivään mennessä suoritettua maksua ei palauteta vaikka venepaikkaa ei käytettäisikään. Venepaikkamaksun maksaessaan venepaikan haltija hyväksyy voimassa olevat venepaikkasäännöt.

7. Venepaikkamerkki on ehdottomasti kiinnitettävä veneeseen siten, että merkki on aina nähtävillä veneen ollessa venepaikallaan.

8. Vene tulee kiinnittää asianmukaisella ja huolellisella tavalla, jottei se vahingoita muita veneitä tai laiturirakennelmia.

9. Vapaa-aikapalvelut eivät vastaa ulkopuolisten aiheuttamista vahingoista, joita aiheutuu venepaikoilla.

10. Vapaa-aikapalveluille tulee viipymättä ilmoittaa puutteista ja vahingoista, joita havaitaan venepaikoilla.

11. Venettä ei saa talvisäilöä ilman lupaa venepaikoilla tai kunnan omistamilla maa-alueilla vaan ne tulee siirtää pois viimeistään venekauden päätyttyä.

12. Veneitä ei saa pitää venepaikoilla tai kunnan omistamilla maa-alueilla ilman asianmukaista lupaa.

13. Kunnan omistamilla rannoilla tai maa-alueilla veneitä saa säilyttää ainoastaan tarkoitukseen varatuilla paikoilla.

14. Vapaa-aikapalveluilla/kunnalla on oikeus kuljettaa pois veneet, jotka ovat jätetty ilman lupaa veneilykauden päätyttyä venepaikalle tai muillekin kunnan omistamille maa-alueille laittomasti.

15. Vapaa-aikapalvelut antavat ensin edellä mainitulle omaisuudelle (kohta 12 ja 13) siirtokehotteen, jonka mukaan omaisuus on siirrettävä 14 vuorokauden kuluessa siirtokehotteen antopäivästä. Mikäli omistaja tai haltija ei noudata siirtokehotetta määräajassa, vapaa-aikapalvelut siirtävät omaisuuden pois venepaikka-alueelta.

16. Omistajalla tai haltijalla on mahdollisuus lunastaa talteen otettu omaisuutensa maksamalla vapaa-aikapalveluille omaisuuden siirto- ja käsittelykustannukset.

17. Vapaa-aikapalvelut ilmoittaa talteen otetusta veneestä veneen omistajalle. Jos omistajaa ei löydy tai omistaja tai haltija ei lunasta omaisuuttaan mainitussa määräajassa, siirtyy omistus- ja hallintaoikeus Tuusulan kunnalle. Vapaa-aikapalveluilla on oikeus myydä talteen otetut veneet tarjousten perusteella.

18. Venepaikoilla tulee noudattaa järjestyslakia sekä vapaa-aikapalvelujen erikseen venepaikoille antamia ohjeita. Roskat tulee toimittaa niille varattuihin astioihin.

19. Vapaa-aikapalveluilla on oikeus veneilykauden päätyttyä olla tarjoamatta veneilypaikkaa seuraavaksi veneilykaudeksi, mikäli venepaikan vuokraaja ei kehotuksesta huolimatta noudata venepaikkasääntöjä. Lisäksi vapaa-aikapalveluilla on oikeus purkaa vuokrasuhde päättymään välittömästi, mikäli venepaikan vuokraaja aiheuttaa venepaikalla vahinkoa.

9.12.2011

TUUSULAN LIIKUNTALAUTAKUNTA (nyk. kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta)
Päivitetty laskutusprosessin osalta ja tehty teknisluonteisia korjauksia tammikuussa 2020