VENEPAIKKASÄÄNNÖT                                                              

1. Tuusulan kunnan (jäljempänä kunta) ja liikuntapalvelujen hallinnoimilla venepaikoilla on lakien ja asetusten sekä näiden nojalla annettujen säännösten lisäksi noudatettava näitä venepaikkasääntöjä.

2. Kunnan venepaikat vuokrataan veneilykaudeksi kerrallaan. Veneilykausi on 1.5.-31.10.

3. Liikuntalautakunta vahvistaa vuosittain venepaikoista perittävät vuokrat ja vuokrausehdot.

4. Kaikki venepaikat vuokrataan ainoastaan tuusulalaisille.

5. Ne, jotka ovat vuokranneet venepaikan edellisellä kaudella saavat huhtikuun loppuun mennessä automaattisesti laskun venepaikasta. Lasku tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Venepaikat, joita ei lunasteta maksamalla maksu eräpäivään mennessä, tullaan jakamaan arvontamenettelyllä määräaikaan jätettyjen venepaikkahakemusten kesken. Eräpäivän jälkeen maksetut venepaikkamaksut palautetaan ja myöhässä maksettu maksu tulkitaan venepaikasta luopumiseksi.

6. Eräpäivään mennessä suoritettua maksua ei palauteta vaikka venepaikkaa ei käytettäisikään. Venepaikkamaksun maksaessaan venepaikan haltija hyväksyy voimassa olevat venepaikkasäännöt.

7. Venepaikkamerkki on ehdottomasti kiinnitettävä veneeseen siten, että merkki on aina nähtävillä veneen ollessa venepaikallaan.

8. Vene tulee kiinnittää asianmukaisella ja huolellisella tavalla, jottei se vahingoita muita veneitä tai laiturirakennelmia.

9. Liikuntapalvelut eivät vastaa vahingoista, joita aiheutuu venepaikoilla.

10. Liikuntapalveluille tulee viipymättä ilmoittaa puutteista ja vahingoista, joita havaitaan venepaikoilla.

11. Venettä ei saa talvisäilöä ilman lupaa venepaikoilla tai kunnan omistamilla maa-alueilla vaan ne tulee siirtää pois viimeistään venekauden päätyttyä.

12. Veneitä ei saa pitää venepaikoilla tai kunnan omistamilla maa-alueilla ilman asianmukaista lupaa.

13. Kunnan omistamilla rannoilla tai maa-alueilla veneitä saa säilyttää ainoastaan tarkoitukseen varatuilla paikoilla.

14. Liikuntapalveluilla/kunnalla on oikeus kuljettaa pois veneet, jotka ovat jätetty ilman lupaa veneilykauden päätyttyä venepaikalle tai muillekin kunnan omistamille maa-alueille laittomasti.

15. Liikuntapalvelut antavat ensin edellä mainitulle omaisuudelle (kohta 12 ja 13) siirtokehotteen, jonka mukaan omaisuus on siirrettävä 14 vuorokauden kuluessa siirtokehotteen antopäivästä. Mikäli omistaja tai haltija ei noudata siirtokehotetta määräajassa, liikuntapalvelut siirtävät omaisuuden pois venepaikka-alueelta.

16. Omistajalla tai haltijalla on mahdollisuus lunastaa talteen otettu omaisuutensa maksamalla liikuntapalveluille omaisuuden siirto- ja käsittelykustannukset.

17. Liikuntapalvelut ilmoittaa talteen otetusta veneestä veneen omistajalle. Jos omistajaa ei löydy tai omistaja tai haltija ei lunasta omaisuuttaan mainitussa määräajassa, siirtyy omistus- ja hallintaoikeus Tuusulan kunnalle. Liikuntapalveluilla on oikeus myydä talteen otetut veneet tarjousten perusteella.

18. Venepaikoilla tulee noudattaa järjestyslakia sekä liikuntapalvelujen erikseen venepaikoille antamia ohjeita. Roskat tulee toimittaa niille varattuihin astioihin.

19. Liikuntapalveluilla on oikeus veneilykauden päätyttyä olla tarjoamatta veneilypaikkaa seuraavaksi veneilykaudeksi, mikäli venepaikan vuokraaja ei kehotuksesta huolimatta noudata venepaikkasääntöjä. Lisäksi liikuntapalveluilla on oikeus purkaa vuokrasuhde päättymään välittömästi, mikäli venepaikan vuokraaja aiheuttaa venepaikalla vahinkoa.

TUUSULAN LIIKUNTALAUTAKUNTA