Tuusulalaiset lapset ja nuoret haluavat ja osaavat vaikuttaa – yhteiskokouksessa pohdittiin unelmien harrastuksia ja vapaa-aikaa

19.04.2024

Tuusulan koulujen oppilaskuntien hallitusten yhteiskokousta vietettiin 12.4. pohtien lasten ja nuorten mahdollisuutta vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin. Erityisenä aiheena oli lasten ja nuorten itse valitsema tavoite saavutettavammista harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksista laadinnassa olevaan Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelmaan. Kokouspäivään osallistui reilut 40 lasta ja nuorta yhdessä koulujensa aikuisten kanssa, ja sen aikana käytiin monia antoisia keskusteluja.  

Tuusulan koulujen 12.4. pidetyn oppilaskuntien hallitusten yhteiskokouksen keskeisimpänä aiheena oli lasten ja nuorten alkuvuonna yksiköissään äänestämällä valitsema tavoite Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelmaan eli tavoite saavutettavammista harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista. Vaikka valmistelussa oleva toimintasuunnitelma ei ole vielä käynytkään lopullisella hyväksymiskierroksellaan, päätettiin lapsille ja nuorille tärkeään tavoitteeseen tarttua jo kuluvana keväänä.  

Oppilaskuntien hallitusten kokouksesta 12.4.2024

Oppilaat todella haluavat ja osaavat vaikuttaa  

Kokouspäivä käynnistyi UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin esittelyllä, johon Tuusulan kunta pääsi mukaan joulukuussa 2022, sekä viime vuonna toteutetun mallin vaiheisiin liittyvän arvokasta tietoa antaneen alkukartoituksen muistelulla. 
 
  Pohjustuksen jälkeen päästiinkin itse asiaan eli pohtimaan, millainen olisi unelmien vapaa-aika missä se toteutuisi, kenen kanssa ja millaisia välineitä siihen esimerkiksi tarvittaisiin. Lapset ja nuoret pääsivät myös miettimään työskentelyn lomassa, miksi heidän unelmansa toiveidensa vapaa-ajasta ei tällä hetkellä ehkä toteudu toivotulla tavalla, ja mitä asian eteen voitaisiin tehdä yhdessä, kertoo harrastus- ja kerhotoiminnan koordinaattori Tiina Laine.  
 
Osallistujat pohtivat seuraavia unelmiensa harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia: 
 
Ratsastus 
Ratsastus on monen toiveharrastus. Esteenä nähtiin muun muassa harrastuksen kustannukset, kuten varusteet, ja harrastuspaikan etäisyys omasta kodista. Ilmainen kokeilumahdollisuus olisi monen mieleen. Ratkaisuehdotuksina pohdittiin kimppakyytejä ja hyviä linja-autoyhteyksiä, jotka mahdollistaisivat pääsyn ratsastuspaikkoihin. Sukulaiset voisivat puolestaan auttaa varusteiden hankinnassa.  
 
Joukkuevoimistelu 
Monille mieluisan joukkuevoimistelun osallistumismahdollisuuksiin vaikuttavat rahatilanne ja lajin tasovaatimukset. Motivaatiota tuo hyvä valmentaja ja oma into harjoitella lajia. Ratkaisuna rahatilanteeseen mietittiin mahdollisuutta ansaita itse rahaa tekemällä töitä tai löytämällä sponsoreita. 
 
Matkailu 
Lapset ja nuoret toivovat pääsevänsä matkustelemaan yhdessä perheen ja kavereiden kanssa. Suuntana voi olla niin etelän lämpö kuin pohjoinenkin. Matkustamiseen tarvitaan rahaa ja maailmantilanne huolestuttaa myös lapsia ja nuoria. Matkustelua varten voisi kerätä tai säästää itse rahaa tai perustaa kerhon muiden matkailusta kiinnostuneiden kanssa, jossa kerätään yhdessä rahaa. Matkustelua voi toteuttaa myös esimerkiksi Au Pair- toiminnan tai koulujen kansainvälisen yhteistyön kautta.  
 
Koripallo 
Koripallo on monelle mukava harrastus, jota voi esimerkiksi harrastaa kavereiden kanssa koulun jälkeen. Varusteiksi tarvitaan pallo, sisäpelikengät ja koripallokori. Lajin harrastamiseen vaikuttavat mahdollisuudet kuljetuksiin ja raha. Ryhmässä todettiin, että kunta pystyy rahoittamaan jonkin verran lajista kiinnostuneiden harrastamista. Ratkaisua mahdollisimman monen pelaamismahdollisuuksiin pohdittiin koulun jälkeen kouluilla olevista erityisesti ilmaisista tai edullisista kerhoista, joissa olisi aikuinen mukana. Kimppakyydit mahdollistaisivat siirtymisen pidemmällä oleville harrastuspaikoille. 
 
Lisäksi muutamassa ryhmässä pohdittiin koulujen harrastus- ja kerhotoiminnan kalenteristakin tuttuja lajeja, kuten jalkapalloa, golfia ja salibandya. 

Yhteinen kokoontuminen mahdollisti myös vaihtaa kuulumisia Tuusulan koulujen harrastus- ja kerhotoiminnasta.  

On tärkeää tietää, mitä kautta eri ikäiset lapset ja nuoret kokevat saavansa parhaiten tietoa harrastusmahdollisuuksista ja miten hyvin tieto tavoittaa heidät tällä hetkellä. Harrastus- ja kerhotoimintaa järjestää kunnan lisäksi myös monet muut aktiiviset toimijat Tuusulassa, kuvaa Laine laajaa toimijakenttää. 

Tarjotaksemme lapsille ja nuorille saavutettavammat harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet, tulee selvittää, jäävätkö jotkut heistä ilman osallistumismahdollisuuksia syistä, joita me aikuiset emme ole riittävästi osanneet huomioida. Lapsiystävällinen kunta -malli tarjoaa keinoja tunnistaa haavoittuvammassa asemassa olevat lapset ja nuoret, jotka saattavat jäädä helposti toiminnan ulkopuolelle, kertoo oppimisen asiantuntija Laura Aalto 

– Olemme toteuttaneet tänä keväänä kouluille julisteita eri kielillä, jotta harrastus- ja kerhotoiminta tulisi kaikille oppilaillemme tutuksi ja panostamme erilaisiin materiaaleihin tulevana lukuvuotena, jatkaa Laine.  
 
Yläkouluikäisten kanssa syvennyttiin myös pohtimaan, millaisiin asioihin ja mitä keinoja käyttäen he haluaisivat vaikuttaa, ja mikä olisi oppilaskuntien hallitusten rooli. He edustajat koulujensa oppilaita kutsuen kaikki mukaan oman koulunsa kehittämiseen ja viihtyisyyden lisäämiseen. Jokainen ehdotus on tärkeä ja pohdittavissa, voisiko sen toteuttaa.   

Erilaisiin tapahtumiin on saanut vaikuttaa ihan mukavasti, mutta oppilailta voisi vielä kysyä enemmän mielipidettä opetussisältöihin tai miten niitä opiskellaan, pohtivat Riihikallion ja Hyrylän edustajat.   

Kiitos kaikille yhteiskokoukseen osallistuneille lapsille ja nuorille!

Lisätiedot: 
Oppimisen asiantuntija Laura Aalto, laura.aalto@tuusula.fi, 040 314 3485 
Harrastus- ja kerhotoiminnan koordinaattori Tiina Laine, tiina.laine@tuusula.fi, 040 314 3494 


Tuusula kunta on valittu mukaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, joka auttaa kuntia tekemään lasten ja nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta oikeita ja pysyviä ratkaisuja sekä palveluissaan että päätöksenteossaan. Lisätietoja mallista löytyy UNICEFin verkkosivuilta osoitteesta www.lapsiystavallinenkunta.fi/. Seuraa Tuusulan matkaa kohti lapsiystävällisempää kuntaa osoitteessa www.tuusula.fi/lapsiystavallinenkuntamalli.
 

Takaisin