Avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimintaan, lisähaku

Avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimintaan on haettavana 2.8.2023 mennessä

Lisätiedot:

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Mielonen 
(alkaen 10.7.)

Osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Annukka Luoderanta
(poissa 10.-16.7.)

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman
(alkaen 10.8.)Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan myöntämä 4000 euron avustusmääräraha on haettavana. Lautakunta myöntää avustusta rekisteröityjen voittoa tuottamattomien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Avustettavan toiminnan on kohdistuttava tuusulalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. 

Ensisijaisesti avustuksia myönnetään:

 • syrjäytymisen ehkäisyyn
 • osallisuuden edistämiseen
 • yhteisöllisyyden edistämiseen
 • tuusulalaisten toimintakyvyn tukemiseen
 • ruoka-aputoimijoille
 • ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen
 • yhdistysten väliseen yhteistyöhön
 • eri-ikäisten kohtaamisten edistämiseen


Hakemukset

Avustushakemus täytetään sähköisen asioinnin kautta ja vaatii tunnistautumisen.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustushakemus 2023 
Ohje sähköisen lomakkeen täyttämiseen

Huolehdithan, että sinulla on ennen hakemuksen täyttämistä kaikki hakemuksessa pyydetyt liitteet valmiina sähköisessä muodossa liitettäväksi mukaan!

Hakemuksessa kysytään:

 • Yhdistyksen nimi ja osoite
 • jäsenmäärä
 • lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot
 • pankkitili
 • paljonko avustusta haetaan ja mihin se on on tarkoitus käyttää
 • paljonko hakija on saanut avustusta Tuusulan kunnalta edellisenä vuonna ja mihin se on käytetty
 • mitä muita avustuksia hakija on saanut muiden kuin Tuusulan kunnan myöntämänä

Liitteet liitetään sähköiseen hakemukseen (kaikki liitteet on toimitettava ennen hakuajan päättymistä):

 • järjestön tai yhteisön säännöt
 • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta vuodelta

Avustusta haettaessa on myös käytävä ilmi:

 • minkä suuruiseen asukasryhmään toiminta kohdistuu
 • perustelut avustuksen hakemiseksi sekä suunnitelma avustuksen käytöstä

Uusien hakijoiden on annettava edellä luetellut tiedot täydellisinä. Aikaisemmin avustusta saaneet järjestöt tai yhteisöt ilmoittavat mahdollisista muutoksista nimenkirjoittajien ja sääntöjen osalta.

Kunnan myöntämien avustusten saamisen ehtona on, että avustettava ennen avustuksen maksatusta esittää selvityksen edellisen kerran saamansa kunnan avustuksen käytöstä ja arvion sen vaikuttavuudesta. Selvityksenä hyväksytään jäljennös ko. avustusvuoden tuloslaskelmasta, taseesta, tilintarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta, jossa kuvaillaan avustuskohteen toteutumista ja arviota sen vaikuttavuudesta. Hakija sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin, kuin sitä ei ole käytetty avustusanomuksessa esitettyyn tarkoitukseen.

Kun hakemus on lähetetty sähköisesti Tuusulan sähköisen asioinnin kautta, varmista, että hakemuksen tila on Lähetetty. Jos hakemus jää Lähetetään-tilaan, päivitä selain. Mikäli lomake ei edelleenkään muutu lähetetty tilaan, ota yhteys lisätietoja antavaan henkilöön. 

Lähetetyt hakemukset asiointipalvelussa
 
Yhdistys (lomakkeen täyttäjä) pääsee tarkastelemaan aiemmin lähettämiään hakemuksia oman asioinnin kautta: https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula 

Hakuaika

Hakemukset liitteineen on oltava toimitettuna 2.8.2023.


Lisätiedot:

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Mielonen (alkaen 10.7.)
minna.mielonen@tuusula.fi, 040 314 3018

Osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Annukka Luoderanta (poissa 10.-16.7.)
annukka.luoderanta@tuusula.fi, 040 314 3035

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman (alkaen 10.8.)
heidi.hagman@tuusula.fi, 040 314 3052