Säännöt, peruutusehdot ja avaimet

Lisätietoja

Sähköpostitse:                            tilavaraus(at)tuusula.fi

Puhelimitse: 040 314 3402

Käyttöajat

Koulutilat ovat käytettävissä koulujen työaikoina. Koulujen loma-aikoina koulutilojen käyttö on mahdollista sovittaessa siitä ao. koulun rehtorin kanssa.

Liikuntasalista tai luokasta on poistuttava seuraavan vuoron alkamisaikaan mennessä. Klo 21.30 päättyväksi myönnetyn vuoron osalta koko koulurakennuksesta on poistuttava viimeistään klo 21.45.

Käyttökorvaukset

Käyttäjän tulee tutustua lautakunnan vahvistamiin liikunta- ja luokkatilojen käyttökorvauksiin. Koulutilojen voimassa olevat maksuperusteet ja maksut.

Peruutukset

Mikäli hakija ei tarvitse myönnettyä vakiovuoroa, tulee se perua viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen käyttövuoron alkamisajankohtaa koululle tai kasvatus- ja sivistystoimeen (yhteystiedot alla). Myös yksittäiset käyttämättä jäävät vuorot tulee perua mahdollisimman pikaisesti. Myöhässä peruutetuista vuoroista peritään maksullisissa vuoroissa käyttökorvaus.

Kouluilla on mahdollisuus perua vakiovuorot niiltä ajankohdilta, kun koulu tarvitsee tilat omaan käyttöönsä. Koulu ilmoittaa vakiovuorojen peruuttamisesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen. 
          
Käytännöt

Ne hakijat, joilla on sekä lasten ja nuorten toimintaa että aikuisten toimintaa (vuorot on haettu useamman tunnin jaksoina), tulee tiedottaa viimeistään käyttökauden alkaessa niistä käyttövuoroista, jotka otetaan aikuisryhmien käyttöön (maksullisuus).

Mikäli vuoroa käyttävä ryhmä koostuu lapsista ja nuorista, tulee paikalla olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Tilojen käyttöön liittyvistä yksityiskohdista tulee käyttäjän sopia itse koulun rehtorin kanssa. Käyttäjä sopii välineiden käytöstä asiasta päättävän koulun kanssa.

Käyttövuorojen päätyttyä keväisin, avaimet on palautettava kouluille. Mikäli avain/avainkortti häviää, on käyttäjä korvausvelvollinen.

Koulut järjestävät tiloihin erityisen käyttövihkon/lomakkeen, johon kunkin käyttäjäryhmän vastuuhenkilö merkitsee osallistujamäärän ja kuittauksensa toteutuneen käyttökerran jälkeen. Vihkoon/lomakkeeseen voi myös kirjoittaa mahdolliset huomionsa esim. rikkoutuneista välineistä ym.

Järjestys ja siivous

Tilojen käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttämiensä huonetilojen järjestyssääntöjä ja kunnan siivouksesta ym. antamia määräyksiä ja muita ohjeita, sekä vastaamaan koulun kiinteistölle tai irtaimistolle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Normaalista poikkeavasta siivouksesta (esim. ylimääräinen tahallinen roskaaminen) veloitetaan käyttäjältä vähintään 50 euroa.

Autot on jätettävä pysäköintipaikalle ja noudatettava piha-alueen mahdollisia liikennemerkkejä (ajokiellot tiettyinä kellonaikoina). Koulujen piha-alueiden siivoaminen on ilta/viikonloppukäyttäjien vastuulla, jos he ovat pihan sotkeneet.

Jokainen käyttäjäryhmä huolehtii poistuessaan siitä, että tilat jäävät siistiin kuntoon, valot on sammutettu, ikkunat suljettu ja puku-suihkuhuonetilojen vesihanat ovat kiinni.
                   
Jokainen käyttäjäryhmä vastaa siitä, että heidän vuorollaan ei ole muita käyttäjiä ja ulko-ovet ovat käytön aikana ja sen jälkeen kiinni, mikäli ryhmällä on oma avain koulun tiloihin.

Mikäli käyttäjä ei noudata sovittuja sääntöjä tai aiheuttaa jatkuvaa häiriötä, koulutilan käyttövuoro voidaan perua. Mikäli käyttäjä ei maksa käyttämiään maksullisia vakiovuoroja, voidaan vuorot perua kyseiseltä käyttäjältä.

Koulut voivat lisäksi antaa koulukohtaisia ohjeita ja määräyksiä.