Keskustan yleissuunnitelman päivittäminen

Suunnittelualue käsittää Tuusulan kuntakeskuksen nykykeskustan sekä sen täydennyksen länteen (reilun kilometrin sisällä ytimestä). Päivityksen lähtökohtana on nykykeskustan alueelle 2013 tehdyn yleissuunnitelman ja Rykmentinpuiston suunnitelmien yhdistäminen sekä niiden kehittäminen yhdeksi toimivaksi keskustaksi ja keskustaajaman ytimeksi.

Yleissuunnitelman päivityksessä tutkitaan nykykeskustan ja sen läntisen reunan kapasiteettia kasvun vastaanottamiseen. Alueen kehittämismahdollisuuksia peilataan keskustan itäisiin laajentumissuunnitelmiin, Rykmentinpuistoon, keskustaratkaisua tarkastellaan kokonaisuutena

Suunnittelutyön tavoitteena on luoda koko suunnittelualueelle yleissuunnitelma sekä luoda kaavarunkotyön kautta edellytyksiä nykykeskustan pohjoisosan asemakaavasuunnittelulle.

Yleissuunnitelman suunnittelualue kattaa koko kunnan yleiskaavaluonnoksesta keskusta-alueen länsipuolen, nykykeskustan osuuden, sekä keskustaan lännessä liittyvät ja sitä reunustavat kerrostalovaltaiset alueet.

>> Hyrylän keskustan yleissuunnitelman päivityksen diasarja...


Lisätietoja: Mika Heikkilä

 

>> Ajankohtaista! Hyrylän keskustan ideakilpailu 2015...

 

Kuvat1

  

Keskustan yleissuunnitelma 2013

Miten Hyrylän keskustaa tulee kehittää? Miten Hyrylän pysäköinti pitää hoitaa? Mihin kauppojen pitää Hyrylässä sijoittua?

Yleissuunnitelma on laadittu herättämään keskustelua Tuusulan keskustaajaman kehittämisen suunnasta. Yleissuunnitelma ei ole kaava, vaan ideasuunnitelma, jonka avulla on pohdittu erilaisia vaihtoehtoja, joiden hyviä ja huonoja puolia on kartoitettu keskustelun avaukseksi ideoiden ja mielipiteiden keräämistä varten. Saatava palaute kootaan yhteen ja välitetään päättäjille ja suunnittelijoille.

Suunnittelutyön tarkoituksena on ollut laatia asemakaavoituksen pohjaksi yleispiirteinen suunnitelma Hyrylän keskustan alueelta. Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista alueelle kohdistuvien, nykytilanteeseen nähden mittavien uudistustarpeiden toteuttamista. Merkittävä koko keskustan uudistamista vauhdittava tekijä on ollut Rykmentinpuiston entisen varuskunta-alueen muutos keskustaajamaa laajentavaksi, noin 15 000 asukkaan alueeksi. Alueen asemakaavoitus on käynnistynyt yhdessä keskustan yleissuunnitelmatyön kanssa.

keskyleissuunnitelma

Keskustan yleissuunnitelma (n. 25 Mt, pdf-tiedosto)

Hyrylän keskustan kaupallista keskittämistä pidettiin hyvänä, pysäköintipaikkojen riittävyyttä epäiltiin

Yleissuunnitelmaa laativat Tuusulan kuntakehitys, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy ja Ramboll Finland Oy.