Käsitellyt aloitteet

Aloite Tehty Aloitteen tekijä Tyyppi
Keravanjoen kunnostus pohjapadon rakentamisen jälkeen
4.11.2016: kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi
17.11.2016: yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola vastannut sähköpostitse
04.11.2016 Kuntalaisaloite
Kesken jääneen kevyenliikenteenväylän jatkaminen Haukantieltä Kauriintielle
7.9.2011: Tekniseen toimeen valmisteltavaksi
7.9.2011 Petri Juholalle, valmisteluun
7.9.2011 Anja Anttila vastannut sähköpostilla Heidi Farénille
06.09.2011 Kuntalaisaloite
Keski-Uudenmaan uimahallien sisäänpääsyn yhdistäminen
Valtuusto 7.12.2015 § 183: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.12.2015: Kasvatus- ja sivistystoimeen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 18.04.2016 § 140 : Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 9.5.2016 § 47: Aloite käsitelty
07.12.2015 Ceder Marko / Tuusulan puolesta valtuustoryhmä Valtuustoaloite
Keskustielle ajohidaste ja Lampipolulle Moottoriajoneuvolla ajo kielletty klo 22-06 -liikennemerkki
9.7.2018: Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi
7.9.2018 Liikennesuunnittelija Jouni Rintanen vastannut sähköpostitse
09.07.2018 Kuntalaisaloite
Kestävän kehityksen toimintaohjelmaan sitoutuminen
Valtuusto 29.1.2018 § 13: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 30.1.2018: Yleisjohto ja konsernipalveluiden valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 15.10.2018 § 349: Ehdotus valtuustolle
Valuusto 12.11.2018 § 134: Aloite käsitelty
29.01.2018 Toivanen Ilona / Vihreä valtuustoryhmä Valtuustoaloite
Kevyen liikenteen väylille kaistamerkinnät valkoisella katkoviivalla ja tarvittaessa keltaisella viivalla
Valtuusto 14.3.2016 § 33: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 15.3.2016: Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 25.04.2016 § 155: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 9.5.2016 § 51: Aloite käsitelty
14.03.2016 Ahonen Petri / Lahela-Seura ry Valtuustoaloite
Kevyen liikenteen väylä Jokela-Järvenpää
21.9.2016: kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi
10.8.2017 Suvi Niemi vastannut sähköpostitse
21.09.2016 Kuntalaisaloite
Kevyen liikenteen väylä Linjatielle
Valtuusto 8.10.2012 § 110: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.10.2012: Teknisen toimen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 29.10.2012 § 423: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 12.11.2012 § 125: Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 30.10.2013 § 144: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 4.11.2013 § 429: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 9.12.2013 § 167: Aloite käsitelty
08.10.2012 Kaikkonen Antti ja useat muut valtuutetut Valtuustoaloite
Kevyen liikenteen väylän loppuun saattaminen Jokelan Lepolassa
Valtuusto 8.10.2018 § 118: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.10.2018: Kuntakehitys ja tekniikan valmisteltavaksi

Kunnanhallitus 20.4.2020 § 160: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 11.5.2020 § 56: Aloite käsitelty

08.10.2018 Salmi Lilli Valtuustoaloite
Kevyenliikenteen väylä Nuppulinnan ja Järvenpään välille
Valtuusto 21.3.2011 § 40 : Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 28.3.2011 § 162: Teknisen toimialan valmisteltavaksi
30.3.2011 J-M. Laaksolle valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 4.10.2011 § 174: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 24.10.2011 § 462: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 14.11.2011 § 137: Aloite käsitelty
21.03.2011 Nieminen Eeva-Liisa Valtuustoaloite
Kevyen liikenteen väylä Pappilantielle Jokelaan
Valtuusto 12.11.2012 § 127: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 13.11.2012: Teknisen toimen valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 18.12.2012 § 183: Ehdotus kunnanhallitukselle ja valtuustolle
Kunnanhallitus 7.1.2013 § 9: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 28.1.2013 § 34: Aloite käsitelty
12.11.2012 Ahonen Lea ja useat muut valtuutetut Valtuustoaloite
Kevyen liikenteen väylä Roinilan alueelta Linjatietä myöten Lahdentielle
Valtuusto 21.3.2011 § 42: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 28.3.2011 § 164: Teknisen toimialan valmisteltavaksi
30.3.2011 J-M. Laaksolle valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 4.10.2011 § 173: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 24.10.2011 § 461: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 14.11.2011 § 136: Aloite käsitelty
21.03.2011 Nieminen Eeva-Liisa Valtuustoaloite
Kevyen liikenteen väylä välille maantie 45 - Koivumäentie ja Rusutjärven koulu - Siippoontien risteys
Valt 5.9.2011 § 7: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 6.9.2011: Teknisen toimialan valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 26.9.2011 § 402: Ehdotus valtuustolle
Tekninen lautakunta 4.10.2011 § 172: Ehdotus kunnanhallitukselle, edelleen valtuustolle
Valtuusto 14.11.2011 § 135: Aloite käsitelty
13.09.2011 Stenvall Raimo Valtuustoaloite
Kevytliikenneväylä välille Carlanderintie-Olanderintie (Kellokosken keskusta)
Valtuusto 7.5.2012 § 59: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 15.5.2012: Ehdotus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 21.5.2012 § 218: Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 22.5.2012: Aloite valmisteltavaksi kuntakehitykseen
Kuntakehityslautakunta 16.3.2016 44: Kunnanhallitukselle päätettäväksi
Kunnanhallitus 21.3.2016 § 95: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 9.5.2016 § 44: Aloite käsitelty
07.05.2012 Helasvuo Anni, Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä Valtuustoaloite
Kevytväylän jatkaminen ja alikulkuväylän rakentaminen Ristikiven tienhaarasta ja jatkaminen Lahelantien länsipuolella,
Valtuusto 3.9.2012 § 88: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 4.9.2012: Teknisen toimen valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 27.11.2012 § 175: Ehdotus kunnanhallitukselle ja valtuustolle
Kunnanhallitus 3.12.2012 § 486: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 28.1.2013 § 32: Aloite käsitelty
03.09.2012 Stenvall Raimo / Tuusulan puolesta valtuustoryhmä Valtuustoaloite
Kiertoliittymä tai hidaste/Carlanderintie Kellokoski
28.1.2010 suunnittelupäällikkö Petri Juholan käsiteltäväksi
28.9.2011: Anne Toivanen vastannut kirjeellä
27.01.2010 Kuntalaisaloite
Kiertoliittymä Vanhan Valtatien, Koulutien ja Kirvesmiehentien risteykseen
30.6.2014: Tekniseen toimeen käsiteltäväksi
28.11.2014 Suvi Niemi vastannut sähköpostitse
30.06.2014 Kuntalaisaloite
Kievarin ruotsinkielisen päivähoidon siirtäminen Klemetskogin kouluun
Valtuusto 16.3.2015 § 50: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 17.3.2015: Kasvatus- ja sivistystoimeen valmisteltavaksi
18.3.2015: varhaiskasvatuspäällikkö Eila Rapalalle valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 13.4.2015 § 180: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 11.5.2015 § 70: Aloite käsitelty

16.03.2015 Hem och Skola i Klemetskog r.f / Lindberg Peter Valtuustoaloite
Kiireelliset toimet Tuusulan sosiaali- ja terveystoimen palvelun tehostamiseksi, aloite kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 28.3.2011: Aloite jätetty
Johtoryhmä 29.3.2011: Aloite siirretty käsiteltäväksi
1. Terveyskeskuksen vastaanoton ongelmat
- sosiaali- ja terveystoimi ja teknisen ratkaisun osalta tietohallinto
2. Sairaspoissaolojen määrä
- sosiaali- ja terveystoimi ja henkilöstöhallinto
3. Resiina-sijaisvälitys
- sosiaali- ja terveystoimi ja henkilöstöhallinto
4. Kouluterveydenhoitajat
- sosiaali- ja terveystoimi
5. Resurssilisäykset asumispalvelupaikkoihin
- sosiaali- ja terveystoimi
6. valtuustolle järjestettävä tilaisuus sosiaali- ja terveystoimen resurssitilanteesta
- kunnanjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja sopivat
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.4.2011 § 49: Aloite sosiaali- ja terveystoimialan osalta käsitelty
Kunnanhallitus 9.5.2011 § 228: Aloite käsitelty
28.03.2011 Hyypijev Ritva, Järvinen Aarno, Kuusisto Päivö Luottamushenkilöaloite
Kirjastossa varaus maksuttomaksi
4.4.2016: Kasvatus- ja sivistystoimeen valmisteltavaksi
25.4.2016: vt. kirjastotoimenjohtaja Inkeri Hakuliselle valmisteltavaksi
3.11.2016: vt. kirjastotoimenjohtaja Inkeri Hakulisen vastaus aloitteen tekijälle sähköpostitse
28.03.2016 Kuntalaisaloite
Kirkonkylän koulun nimeäminen Aleksis Kiven kouluksi
Valtuusto 14.3.2016 § 34: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 15.3.2016: Nimistötoimikunnan ja kasvatus- ja sivistystoimialan valmisteltavaksi.
Nimistötoimikunta 11.11.2016: Lausunto
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 23.1.2018 § 3: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 5.2.2018 § 40: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 19.3.2018 § 30: Aloite käsitelty
14.03.2016 Huhtaluoma Timo / Valtuuston keskiryhmä, Keskustan Hyrylän paikallisyhdistys ja keskustan Tuusulan kunnallisjärjestö Valtuustoaloite
Kirsikkapuita Tuusulaan
Valtuusto 19.6.2017 § 151: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 20.6.2017: Kuntakehityksen ja tekniikan valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 17.10.2017 §133: ehdotetaan kunnanhallitukseen
Kunnanhallitus 23.10.2017 § 474: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 13.11.2017 § 208: Aloite käsitelty
19.06.2017 Nieminen Eeva-Liisa / Reinikainen Tuija Valtuustoaloite
Kiviainesten otto -ja murskausoikeuden tarjoushuutokauppa
Kunnanhallitus 13.9.2010: Kuntakehitysryhmän valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 26.9.2011 § 603: Aloite käsitelty
13.09.2010 Järvinen Aarno, Hyypijev Ritva, Kuusisto Päivö Luottamushenkilöaloite
Kivikiilankuja pihakaduksi
13.11.2017: Aloite julkaistu Kuntalaisaloite.fi -palvelussa ja aloitettu osallistujien keräys
30.12.2017: Aloite lähetetty kuntaan
9.1.2018: Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi
23.1.2018: Liikennesuunnittelija Jouni Rintanen vastannut sähköpostitse.
30.12.2017 Kuntalaisaloite
Klemetskogin koulun säilyttäminen
Valtuusto 14.10.2013 § 128: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 15.10.2013: Kasvatus- ja sivistystoimen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 10.2.2014 § 68: Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ja otetaankäsiteltäväksi palveluverkkosuunnitelman käsittelyn jälkeen
Kunnanhallitus 17.11.2014 § 503: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 8.12.2014 § 156: Aloite käsitelty
14.10.2013 Koti- ja kouluyhdistys Hem och Skola i Klemetskog r.f. / Reinikainen Tuija Valtuustoaloite
Klemetskogin koulun toiminnan jatkuminen koulun olemassa olevissa rakennuksissa
Valtuusto 14.10.2013 § 133: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 15.10.2013: Kasvatus- ja sivistystoimeen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 10.2.2014 § 69: Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ja otetaan käsiteltäväksi palveluverkkosuunnitelman käsittelyn jälkeen
Kunnanhallitus 17.11.2014 § 504: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 8.12.2014 § 157: Aloite käsitelty
14.10.2013 Avellan Monica Valtuustoaloite
Koira-aitaus Lahelaan
31.10.2011: Tekniseen toimeen valmisteltavaksi
31.10.2011: Jari Huttuselle valmisteltavaksi
22.11.2011: Jari Huttunen vastannut kirjeellä
31.10.2011 Kuntalaisaloite
Koirapuisto
14.3.2016: kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi
21.10.2016 Suvi Niemi vastannut sähköpostitse
12.03.2016 Kuntalaisaloite
Koirapuisto Etelä-Tuusulaan
23.7.2012 tekniseen toimeen valmisteltavaksi
27.7.2012 suunnittelupäällikkö Petri Juholalle valmisteltavaksi
6.9.2012 suunnittelija Suvi Niemi vastannut sähköpostilla
26.06.2012 Kuntalaisaloite
Koirapuisto Hyrylään
28.4.2011: Tekniseen toimeen valmisteltavaksi
2.5.2011 Eeva Myyrälle valmisteltavaksi
13.9.2011 § 151 tekninen lautakunta
28.04.2011 Kuntalaisaloite

« 3 4 5 6 7 8 »